Specijalni sud u Beogradu osudio je danas na jedinstvenu kaznu od četiri godine zatvora vlasnika preduzeća "MB Gas oil" Mileta Brežančića, a nekadašnjeg pomoćnika ministra zaštite životne sredine Nebojšu Janića na tri i po godine zatvora povodom optužbi za mito i zloupotrebe.

Oni su pomenuta krivična dela izvršili u vezi sa izdavanjem urbanističkih dozvola za izgradnju pristana, pretakališta, gasovoda i skladišta za Brežančićevo preduzeće MB Gas na zemljištu šećerane Dimitirje Tucović koje je u državnom vlasništvu.

Brežančiću je izrečena i mera oduzimanja protivpravne imovinske koristi stečene krivičnim delom i to: rečno pretakalište i pristan na levoj obali reke Dunav na stacionaži km 1.180 kod Padinske Skele, uzvodno od Beograda, navodi se u saopštenju Višeg suda.

Pristan čine dva dolfina koja su dimenzionisana prema karakteristikama barže – tanker "Evropa“, kojom se oprema TNG, kao i trasa gasovoda i skladište TNG locirano na katastarskoj parceli u Kovilovu u okviru kompleksa postojeće Prve srpske fabrike šećera „Dimitrije Tucović 1898“ u Padinskoj Skeli.

Presudom je Republičkom geodetskom zavodu, Službi za katastar nepokretnosti Beograd naloženo da izbriše upisana prava svojine i korišćenja na zemljištu i objektima taksativno navedenim u rešenju o uknjižbi od 29. juna 2010. godine.

Oštećena „Prva srpska fabrika šećera „Dimitrije Tucović 1898“ je upućena na parnicu radi ostvarivanja svog imovinskopravnog zahteva.

U saopštenju suda se dodaje da su Brežancic i Janjić obavezani da naknade troškove krivičnog postupka, o čijoj visini će sud naknadno odlučiti posebnim rešenjem kao i da plate troškove sudskog paušala u iznosu od po 50.000 dinara, u roku od 15 dana, od dana pravnosnažnosti presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

PROČITAJTE JOŠ - Potvrđena optužnica protiv Janjića i Brežančića

Brežančiću je za krivično delo davanje mita izrečena kazna od tri godine zatvora a za podstrekavanje na zloupotrebu službenog položaja, pa je mu je sud izrerkao jedisntvenu kaznu od četiri godine.

Janjiću je za primanje mita izrečena kazna od dve godine zatvora, za zloupotrebu službenog položaja isto, pa mu je sud izrekao jedisntvenu kaznu od tri po godine zatvora.

Ovo je prvostepena presuda na koju i tužilaštvo za organizovani krimnal i odbrana imaju pravo žalbe Apelacionom sudu.

Brežančića tužilaštvo tereti da je dao mito od 2.000 evra Janjiću da bi mu izdao upotrebnu dozvolu za ceo objekat i sticanje prava korišćenja gradskog građevinskog zemljišta od 1 hektara 41 ar i 91 metar kvadratni na zemljištu šećerane.

Pomenuta veštačenja su naknadno naložena radi utvrđivanja vrednosti objekta i prava korišćenja na zemljištu.

Reč o vrednosti uloženih sredstava u radove i tržišne vrednosti objekata nakon upisa u zemljišne knjige.

Janjiću se u drugom postupku sudi zajedno za bivšim ministrom za zaštitu životne sredine Oliverom Dulićem zbog sumnje da su učestvovali u nelegalnom izdavanju dozvola slovenačkoj firmi "Nuba invest" za postavljanje optičkih kablova u Srbiji.