Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je oslobodio bivšu sudiju Trgovinskog suda u Beogradu Milojku Zeković optužbi za primanje mita, a njenu koleginicu Mirjanu Đurišić optužbi za pomaganje u tom krivičnom delu, posle gotovo 13 godina od pokretanja postupka zbog nedostatka zakonitih dokaza.


Tom odlukom, koja je objavljena na sajtu suda, preinačena je druga prvostepena presuda kojom je sudija Zeković bila osuđena na godinu dana zatvora, i potvrđena u delu kojim je Đurišićeva bila oslobođena od optužbi nakon ponovljenog suđenja.


Prvom prvostepenom presudom Zeković je bila osuđena na tri godine zatvora a Đurišićeva na jednu godinu zatvora, ali je ta odluka ukinut, a suđenje ponovljeno.


Optužnicom, koja nije dokazana nakon dva suđenja, Zekovićeva se teretila da je tražila i primila mito od kruševačkog preduzeća "Rubin" u junu 2004. godine, kako bi u jednom sporu presudila u njegovu korist, a Đurišićeva koja je takođe bila sudija Trgovniskog suda, da joj je u tome pomogla.


Prema navodima optuznice, Zeković je navodno preko posrednika trazila da joj "Rubin" isplati 80.000 evra, kako bi presudila u njegovu korist.


Od ugovorene sume stranka joj je predala 10.000 dinara, navodi se u optužnici.


Advokat Bojan Janković i profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Aleksandar Jakšić su ranije pravosnažno oslobođeni od optužbi u ovom postupku.


Po nalaženju Apelacionog suda, u odnosu na Zeković, dokazi snimljeni telefonski i drugi razgovori i snimci su nezakonito pribavljeni, te se presuda na njima ne može zasnivati.


Sud takođe smatra da je svedok R.D, koji joj je prema optužnici dao novac, do činjenica o kojima je svedočio takođe došao na nezakonit način.


"Uz to je njegov iskaz o bitnim činjenicama nedosledan, neobjektivan, jer je svoje ponašanje usklađivao prema sugestijama i dogovoru sa policijom", naveo je Apelacioni sud.


"Uz sve nabrojane nezakonitosti i smesu nezakonitih uloga koje je imao u toku prikupljanja dokaza, na ovakvim dokazima se ne može zasnivati sudska odluka. Kod tako postojećeg stanja stvari, kako nema dokaza da je Zeković izvršila krivično delo za koje je optužena, uz činjenicu da je tokom čitavog postupka poricala izvršenje dela, Apelacioni sud ju je oslobodio usled nedostatka dokaza", navodi se u pravosnažnoj presudi.