OD početka godine u Srbiji je 10 žena izgubilo život u porodičnom nasilju, a tokom maja dogodila su se čak četiri ubistva u kojima su žrtve bile žene. Crna statistika pokazuje da su ubice bili sinovi, supružnici, pa čak i braća. A pored toga, brutalnost ovih zločina je zastrašujuća. Pretpostavlja se da su u velikom broju slučajeva žene dugo trpele torturu, pa se nameće pitanje da li su tragični događaji mogli da budu sprečeni.

Prema rečima Vedrane Lacmanović, asistentkinje na projektu Mreža Žene protiv nasilja, od početka godine tri žene je ubio sin, dve suprug, jednu vanbračni suprug, jednu partner i jednu brat. Posebno brutalno bilo je ubistvo u selu Grivac kod Knića gde je vlasnik mesare satarom ubio radnicu, a zatim joj rasporio stomak. Poslednja tragedija zabeležena je u selu Dragocvet kod Jagodine, gde je za ubistvo Marine Antić (46) osumnjičen njen suprug Dragan, koji je pucao iz pištolja. Iako je poslednji slučaj najverovatnije posledica nesrećnih okolnosti tokom šenlučenja, statistika pokazuje da na žene najčešće dižu ruku upravo partneri.

- Od početka godine dve žene ubijene su sekirom, jedna satarom, jedna je pretučena, jedna je udavljena, jedna je ubijena nožem i dve pištoljem. Jedna osoba je pretučena tupim predmetom, a jedna stolicom - kaže Vedrana Lacmanović. - Od osam žrtava, jedna je prijavljivala nasilje pre nego što se zločin dogodio. U ostalim slučajevima nema informacija da su nadležne službe bile upoznate sa tim da se nasilje događa. Ipak, u dva slučaja komšije su izjavljivale da imaju saznanja o tome da je ubica bio nasilan prema svojoj žrtvi i pre nego što je ubistvo učinjeno. Ipak, pretpostavlja se da žrtve iz straha ili drugih razloga to nikada nisu prijavile.

S obzirom na brutalnost zločina, pretpostavlja se da su pored okoline i komšija, i institucije mogle biti upoznate sa postojanjem nasilja u ovim slučajevima.

- Imajući to u vidu neophodno je ispitati razloge zbog kojih sistem nije uspeo da zaštiti ove žene - kaže naša sagovornica.

Inače, statistika pokazuje da je žena u svom domu najnezaštićenija. U gotovo polovini slučajeva gde su žene bile žrtve, ubistvo se dogodilo u prostoru u kome je ona živela zajedno sa nasilnikom. Iako, postoje Mere zaštite od nasilja u porodici predviđene Porodičnim zakonom kao i obavezna procena rizika predviđena Posebnim protokolom za postupanje policije u slučajevima nasilja prema ženama, rezultati uglavnom izostaju, navode u organizaciji Mreža Žene protiv nasilja.


CRNA STATISTIKA

* PREMA istraživanju Viktimološkog društva Srbije, svaka druga žena u Srbiji doživela je psihičko, a svaka treća fizičko nasilje od nekog člana porodice.

* MEĐUNARODNA istraživanja pokazuju sličnu statistiku. Naime, Svetska zdravstvena organizacija procenjuje da će na globalnom nivou najmanje jedna od tri žene biti pretučena, silovana ili na drugi način zlostavljana tokom svog života.

* U VEĆINI slučajeva zlostavljač je član njene porodice.