PREDSEDNIK srpske vlade dr Zoran Đinđić pogođen je 12. marta samo jednim metkom, koji je ušao u desnu stranu grudnog koša i naneo povrede od kojih je nastupila trenutna smrt, tako da žrtva i nije bila svesna šta joj se događa.
To je, najkraće prepričano, suština obdukcionog zapisnika kojeg su istog dana sročila i potpisala trojica lekara Instituta za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. Na zahtev okružnog istražnog sudije Aleksandra Čolića, a pod brojem 210/2003, doktori Dunjić, Savić i Aleksandrić su tog dana u 19 sati obavili obdukciju i sačinili zapisnik koji ima četiri gusto kucane stranice.

ULAZNA RANA NA DESNOJ STRANI
Obdukcioni zapisnik se sastoji od tri poglavlja. Počinje Spoljašnjim nalazom, sledi Unutrašnji nalaz, a na kraju je Zaključak.
-Na osnovu obdukcionog nalaza i podataka iz medicinske dokumentacije, smrt je nasilna i nastupila je usled razorenja srca, pluća, jetre, želuca i slezine dejstvom projektila ispaljenog iz ručnog vatrenog oružja i sledstvenog iskrvarenja - glasi prvi zaključak, kojim je, zapravo, naveden uzrok premijerove smrti.
Drugim zaključkom je konstatovano da je projektil ušao u grudni koš s desne strane, a izašao na levoj bočnoj strani tela, što u krivičnom postupku koji se vodi protiv optuženih za ovaj atentat ima značaj dokaza koji pokazuje s koje strane je, u odnosu na telo premijera, ispaljen smrtonosni hitac.Odnosno, gde se tačno nalazio atentator u času kad je pucao.
-Rana u desnom nizdojkinom predelu, opisana pod tačkom tri obudkcionog nalaza, ulazni je otvor prostreline grudnog koša i trbuha, koja se kanalom nastavlja kroz prednji zid grudnog koša u grudnu duplju, prolazi kroz srce, levo plućno krilo, levu kupolu prečage, jetru, želudac i slezinu, završavajući se izlaznom ranom na levoj bočnoj strani grudnog koša, opisanom pod tačkom četiri obdukcionog nalaza - citiramo drugi zaključak.-Pravac kanala prostreline je od napred unazad, zdesna ulevo i odozgo naniže.
Dodajmo i treći zaključak, koji glasi: **Rana na levoj podlaktici, opisana pod tačkom pet obdukcionog nalaza, nanesena je površnim dejstvom projektila iz ručnog vatrenog oružja**.
Obdukcija je, prema tome, pokazala da je Đinđić ubijen hicem koji je ispaljen s njegove desne strane.

ODAKLE JE DOŠAO METAK
Poseban krivično-pravni značaj, takođe, ima i mesto na kome se nalazi ulazna rana, o čemu govori već pomenuta treća tačka obdukcionog nalaza. Trojica doktora-obducenata utvrdila su da je metak ušao u prednju desnu stranu premijerovog tela, šest santimetara udesno od sredine grudnog koša, a u visini sedmog desnog rebra (132 cm iznad desne pete); slobodnije rečeno: metak je ušao dva-tri prsta ispod desne bradavice, napravivši ranu 33 puta 20 milimetara. Izašao je na levoj bočnoj strani grudnog koša (u visini rebarnog luka, u zadnjoj pazušnoj liniji, na 126. centimetru u mereno od leve pete).
Ovakav nalaz obducenata, međutim, dovodi u pitanje deo već podignute optužnice za ubistvo predsednika srpske Vlade.
Prema onome što piše na 35. strani optužnice, Đinđić je ubijen u trenutku dok je telom bio okrenut ka ulazu u zgradu Vlade, što znači da mu se tada zgrada u Gepratovoj - iz koje je po optužnici pucao okrivljeni Zvezdan Jovanović - nalazi sa leve strane!To znači da projektil ispaljen iz Gepratove, dakle sa leve strane, **pravi polukrug** oko Đinđića i pogađa desnu stranu njegovog grudnog koša, pa se vraća ulevo - gde izlazi na levoj bočnoj grudnoj strani! Kako je ovakva putanja projektila nemoguća, nameće se zaključak da je smrtonosni pogodak mogao je da bude ispaljen samo sa desne strane, odnosno iz pravca Birčaninove ulice.

VERZIJA PO SVEDOCIMA
Uostalom, evo šta piše u prvom pasusu na 35. strani optužnice:
**Iz iskaza svedoka Trajković Zorana, Aleksandra Bjelića, Veruović Milana, Nastić Dražena, Babić Srđana, Purić Bobana, Đurić Jovana i Drobnjak Slađana utvrđuje se da je nakon zaustavljanja vozila Premijera koje je stalo naspram ulaznih vrata zgrade Vlade, svedok Veruović otvorio vrata pok.Đinđiću i predao mu štake. Premijer je napravio korak-dva i pošao do ulaznih vrata koja se otvaraju desnim krilom. U trenutku kada je Premijer okrenut malo ulevo gledano prema ulaznim vratima, došlo je do pucanja. Od jednog projektila kojim je pogođen Premijer je pao, tako da su mu glava i telo pali u unutrašnjost zgrade hodnika, dok je nogama bio na stepeništu. Drugi projektil je pogodio sa leđa oštećenog Veruovića koji je takođe pao, ali pored parkiranog automobila**.
Ali, ovim konfuzija nije iscrpljena. Naprotiv.
U drugom pasusu na već pomenutoj 35. stranici optužnice piše - da je Đinđić, ustvari, u času kad je ubijen, licem i telom bio okrenut ka Gepratovoj, tako da su mu leđa **gledala** ka zgradi Vlade! U tom slučaju mogao je da bude ubijen hicem ispaljenim iz zgrade u Gepratovoj, jer bi mu metak - kako i piše u obdukcionom nalazu - **došao** sa desne strane...

SUDU OSTAJU DILEME
Citiramo nastavak optužnice:
**Iskazi ovih svedoka o okolnostima vezanim za mesto i položaj pok. Premijera, koje su bile predmet spekulacija, upotpunjuje nalaz i mišljenje veštaka dr Dušana Dunjića i Milana Kunjadića. NJihov zaključak je da je pok. Đinđić u trenutku povređivanja bio u neposrednoj blizini vrata ulaza u zgradu Vlade, okrenut leđima prema tim vratima i slonjen na desnu nogu i štake, i da je desnim bokom i telom prednje strane trupa bio okrenut prema Ulici Admirala Geprata, odakle je došao projektil**. Ovaj nalaz i zaključak u određenoj meri diskredituje nalaz eksperata iz Nemačke koji su stajnu tačku premijera u trenutku povređivanja odredili tako što su je pomerili dalje od ulaznih vrata a prema automobilu. Međutim, imajući u vidu da je nalaz eksperata iz Nemačke dat na bazi nepotpunih činjenica jer prilikom njegovog davanja nisu imali na raspolaganju sve dokaze koji su kasnije prikupljeni (iskazi svedoka i dr.) mesto koje su oni opredelili kao stajnu tačku, ne odgovara tragovima oštećenja na zgradi Vlade niti tragovima krvikoji su pronađeni na tom mestu - stajnoj tački, koji potiču od oštećenog Veruovića. Sam trag oštećenja, na zidu zgrade u ulazu u Vladu potiče od projektila koji je pogodio oštećenog Veruovića, za šta ovi veštaci u svom nalazu daju logične, čvrste argumente i zaključke**.
Dr Dunjić i balističar Kunjadić, kao što piše u optužnici, zaključuju da je premijer leđima **gledao** na ulaz Vlade u času kad je smrtno pogođen. Milan Veruović u intervjuu datom našem listu **Arena**, a nedavno i TV B 92, izjavljuje, međutim, da je Zoran Đinđić, dobivši štake, krenuo ka ulazu u zgradu i da je usmrćen u trenutku dok je telom bio okrenut ka tom ulazu. Veruović je to i juče potvrdio našem novinaru, dodavši da nema govora o tome da su Đinđićeva leđa **gledala** ka ulazu Vladu u trenutku kad ga je pogodio snajperista.
Odakle ove, i ostale, kontroverze, pokazaće se i razjasniti, verovatno, u sudnici Specijalnog suda za borbu protiv organizovanog kriminala, u kojoj će predsednik sudskog veća sudija Mirko Kljajević započeti glavnu raspravu najkasnije do 17. decembra - što je, po Zakoniku o krivičnom postupku, datum do kojeg suđenje mora da započne.

OSTAJE SAMO BIRČANINOVA
-S obzirom na zaključak obdukcionog nalaza da se ulazna rana nalazi na prednjoj strani premijerovog tela, nešto ispod desne bradavice, a da je izlazna rana na levoj bočnoj strani tela, to isključuje mogućnost navedenu u optužnici da je na Đinđića, dok je licem bio okrenut ka ulazu u Vladu, pucano iz pravca Gepratove ulice. Da bi hitac došao zdesna, morao je biti ispaljen iz pravca Birčaninove ulice.
To je za naš list, uz zahtev da za javnost ostane anoniman, izjavio jedan od uglednih beogradskih lekara-sudskih veštaka, nakon što je pomno proučio i Obdukcioni zapisnik i **sporne delove** specijalne optužnice.
Obdukcioni nalaz, prema tumačenju našeg sagovornika, isključuje mogućnost da su premijera pogodila dva ili više projektila. Moguće je, dodaje ovaj stručnjak, da samo jedan metak izazove povrede kakve su opisane u ovom obdukcionom nalazu. One su, dodaje naš sagovornik, uzrokovale trenutnu smrt tako da žrtva nije ni bila svesna šta joj se događa.

SVEDOCI SE NE UKLAPAJU
MNOGO je javnih nagađanja oko toga kako je tačno ubijen Zoran Đinđić. U jednim beogradskim novinama ovih dana je ekskluzivno objavljena **najtačnija skica trenutka atentata**, prema kojoj je premijer bio licem okrenut ka automobilu, čekajući štake, kad je smrtno pogođen.
Ista verzija je rezolutna u tvrdnji da smrtonosni hitac **nije mogao biti ispaljen iz Birčaninove ulice, kako ovih dana spekuliše štampa, već je ipak, kako je istraga utvrdila a potvrdili nemački eksperti, ispaljen iz Ulice Admirala Geprata**.
Ova verzija, dodajmo, poklapa se sa obdukcionim zaključkom da je ulazna rana na prednjoj desnoj strani tela žrtve.Ali: suprotna je iskazima šefa Đinđićevog obezbeđenja Milana Veruovića i preostalih osam članova premijerovog obezbeđenja.