- Nakon objave informacije u medijima da je sudija Jelena Stanišić verbalno i fizički napadnuta, pojedini mediji su senzacionalistički, jednostrano i politički obojeno pristupili izveštavanju ne vodeći pritom računa o objektivnom informisanju javnosti koja ostaje uskraćena za bitne informacije, kao i sudijskom integritetu, ugledu, dostojanstvu i kredibilitetu sudije Jelene Stanišić koju ja zastupam, saopštila je u utorak advokatica Dijana Knežević.

- S obzirom na to da javnost ima pravo na potpune i istinite informacije treba reći da je teza o postojanju video snimka dogadaja manipulacija javnim mnjenjem, jer je poznato da Sud za prekršaje u Kotoru nikad nije imao bilo koju vrstu zaštite, kako fizičke tako i tehničke u vidu video-nadzora - kazala je Knežević koja ističe da se iznose neistinite tvrdnje poput one da je majci osumnjičene Sare Vidak onemogućeno da poseti ćerku u pritvoru, jer ona ima pravo na to nakon davanja svedočkog iskaza pred tužiocem, ali je njena odluka bila da napusti državu Crnu Goru pre davanja iskaza i samim tim sebi uskrati pravo da poseti ćerku u pritvoru.

U vezi pokušaja urušavanja ugleda sutkinje Stanišić bitno je informisati javnost da svih šest saslušanih svedoka pred tužiocem nisu izneli bilo kakve činjenice koje bi ukazivale da se sutkinja ponašala suprotno Etičkom kodeksu.

PORČITAJTE JOŠ - OVO JE BEOGRAĐANKA KOJA JE UHAPŠENA U CRNOJ GORI: Posle bitke sa teškom bolešću otišla na more na oporavak, pa zatvorena u Spuž!

- Činjenice su da pred nadležnim organom nikad nije utvrđeno da je sutkinja Jelena Stanišić svojim ponašanjem povredila odredbe Etičkog kodeska sudija, da nikad nije bila disciplinski kažnjavana i da je po ostvarenim rezultatima rada sutkinja Stanišić jedna od najboljih sudija za prekršaje u Crnoj Gori, koji javan je podatak koji se može proveriti putem zvaničnih internet prezentacija Sudova za prekršaja uvidom u Izveštaje.

Takođe, činjenica je da je Stanišić uvek pohvaljivana za svoj rad od strane više instance. Na kraju ističem da bi trebalo da je svim učesnicima u ovom postupku u interesu da se postupak provede brzo i efikasno i da se utvrdi istina, te je stoga veoma važno za postupak da se svedoci Olivera Vidak i Stevan Prpa vrate u Crnu Goru i daju iskaze, kako se ne bi nepotrebno odugovlačio postupak i samim tim prolongirao boravak u pritvoru osumnjičene Sare Vidak - saopštila je advokatica Dijana Knežević.