AUTOBUSI neće morati da čekaju da prođe godinu dana da bi mogli da uvedu nove linije na novootvorenim deonicama, pa i na auto-putu "Miloš Veliki". U Privrednoj komori Srbije tvrde da će pokušati da omoguće prevoznicima vanredno usaglašavanje redova vožnje. Inače, prema važećim propisima je predviđeno da se oni usaglašavaju jednom godišnje, i to u martu, a da primena počne u oktobru.

Milica Dubljević, sekretar Udruženja za saobraćaj PKS, kaže da će se već početkom naredne nedelje sastati sa predstavnicima prevoznika i nadležnog Ministarstva za saobraćaj, kako bi se zajednički došlo do modela za izmene zakona i pravilnika koje će omogućiti vanredno usaglašavanje redova vožnje.

- Iako redovno, godišnje usaglašavanje predloga redova vožnje po zakonu počinje u martu, Privredna komora je već počela posao ažuriranja Daljinara, podzakonskog akta kojim se utvrđuju kilometraža i minimalna vremena vožnje između autobuskih stanica, što je osnova za izradu predloga novog reda vožnje - navodi Milica Dubljević. - Ovaj posao podrazumeva i snimanje novootvorenih deonica auto-puteva, ali i ostalih relacija, i to na inicijativu samih prevoznika. Prvi zahtev prevoznika za snimanje trase novog auto-puta stigao je u PKS u četvrtak.

Pročitajte još - Ministarstvo poručuje: Autobuski prevoznici mogu da koriste ''Miloš Veliki''

U PKS ukazuju na to da je zajednički stav i nadležnih i privrede - da se nađe način za što hitnije izmene zakonske regulative i stvore uslovi za vanredno usaglašavanje redova vožnje i korišćenje auto-puta predviđenom brzinom.

Kako izmene zakonske regulative koje će omogućiti vanredno usaglašavanje Privredna komora Srbije na predlog prevoznika može samo jednom godišnje da usaglasi i dostavi Ministarstvu na overu predlog redova vožnje, i to do 30. juna, u resornom Udruženju za saobraćaj PKS veruju da će se u što kraćem roku doći do zakonskih rešenja koje će obezbediti korišćenje svih pogodnosti novoizgrađenih i budućih deonica auto-puteva za privredu i građane.

U Ministarstvu saobraćaja objašnjavaju da je brisanjem stanica i stajališta iz registrovanog reda vožnje, koja nisu na željenoj trasi, prevoznicima omogućeno korišćenje novootvorene deonice auto-puta, ali bez promena dolaznih i polaznih vremena koja su predmet usaglašavanja. To, međutim, prevoznicima ne znači mnogo, jer u svakom mestu u koje autobus staje, moraju da ispoštuju vreme polaska iz stanice koje je u važećem redu vožnje. Tako ispada da, autobusi koji idu u Novu Varoš, iako su novom saobraćajnicom stigli ranije u Čačak, ne mogu da krenu do vremena koje je propisano u redu vožnje.

- Kako postupak usaglašavanja sprovodi PKS na osnovu važećeg zakona i pratećih podzakonskih akata, a imajući u vidu ekspanziju izgradnje novih deonica na auto-putu "Miloš Veliki", u saradnji sa PKS ćemo predložiti da se uradi prilagođavanje zakonske regulative koja bi omogućila i vanredna usaglašavanja - navode u resornom ministarstvu.

Pročitajte još - Bus ne može, a kamion neće na Koridor 11

PERONI

U PKS kažu da propise treba menjati i uvesti vanredno usaglašavanje, jer će dodatni problem biti posle otvaranja deonice Surčin - Obrenovac krajem godine.

To će, smatraju u PKS, dodatno skratiti vreme putovanja i povećati odstupanja u odnosu na sadašnju satnicu dolaska i polaska sa pojedinih odredišta. Zbog toga će autobusi stizati još ranije u stanice i duže će morati na peronima da čekaju vreme polaska iz aktuelnog reda vožnje.

DIREKTNE LINIJE VEĆ NA TRASI

NEKI prevoznici su već preusmerili svoje autobuse na nove trase auto-puta "Miloš Veliki", koji je otvoren prošle nedelje. To su uglavnom uradili oni koji imaju direktne linije.

- Prevoznici i po sada važećem redu vožnje mogu da koriste novootvoreni auto-put, pod uslovom da se obrate Ministarstvu za izmenu reda vožnje, brisanjem stanica i stajališta koja nisu na novoj trasi - objašnjavaju u PKS. - Međutim, do novog usaglašavanja, redovnog ili vanrednog, neće moći da menjaju utvrđena dolazna i polazna vremena, što im realno predstavlja problem.