UČILI su nas da su najveća i najkvalitetnija, čim imaju oznaku S, ali budućim generacijama će ovaj znak na pakovanjima jaja značiti da je reč o najmanjim komadima. Jer, ovim slovom će se obeležavati jaja ispod 53 grama, dok će ona najteža i najveća, sa više od 73 grama biti XL.

To je samo jedna od novina koju je doneo novi Pravilnik o kvalitetu jaja, kojim je Ministarstvo poljoprivrede propisalo dodatna pravila u proizvodnji i prodaji ove namirnice. Ove novine bi trebalo da trgovinu sa zemljama članicama EU i potpisnicima sporazuma CEFTA, oslobode svih barijera.

Pravilnikom se bliže propisuju uslovi u pogledu kvaliteta jaja - za kvalifikaciju, pakovanje, deklarisanje i dodatne zahteve za označavanje jaja, kao i opšti i posebni uslovi za higijenu i način držanja i ishrane koka nosilja.

PROČITAJTE I: Jaja bez ograničenja

Kvalitet se prema novim pravilima klasira na A i B klasu. Jaja A su sveža, dok su ona sa oznakom B namenjena industrijskoj proizvodnji. Dosad su se jaja klasirala po veličini - SU, S, A, B, C, D i E. Jaja klase SU imala su više od 70 grama, a iznad 73 grama će sada imati komadi za oznakom XL. Slovom L biće obeležena “velika" jaja, težine od 63 do 73 grama. Srednja ili M jaja imaće od 53 do 63 grama, a mala ili “smol” jaja težine ispod 53 grama imaće na sebi slovo S.

Pravilnikom se određuju i rokovi. Tako se jaja klasiraju, označavaju i pakuju u roku od deset dana od dana nošenja. Sve te poslove kod jaja koja se prodaju kao A klasa sa oznakom, “ekstra” moraju da se završe za četiri dana od dana nošenja jaja. Ova “ekstra” jaja mogu se naći u maloprodaji do devetog dana od dana nošenja, a ostala najkasnije 21 dan. Njihov rok trajanja ne može biti duži od 28 dana.

Potrošači će na pakovanjima moći da vide i način uzgoja koka nosilja. Tako će jaja iz organskog uzgoja biti obeležena brojem 0. Ako su koke iz slobodnog uzgoja, njihova jaja će biti obeležena “1”, a “2” na pakovanju će značiti da su koke - iz podnog uzgoja, kao na farmama. Tamo gde se kokoške čuvaju u kavezima pod baterijama, njihova jaja će imati broj “3”.

OPERATER

ODREDBOM ovog pravilnika uvodi se izraz - operater za jaja. Tako se nazivaju proizvođači jaja, ali i sva pravna i fizička lica koja su uključena u proces stavljanja u promet jaja.