KOMISIJA za zaštitu konkurencije pokrenula je, po službenoj dužnosti, postupak ispitivanja povrede konkurencije na tržištu platnih kartica protiv kompanije "Masterkard".

- Komisija je osnovano pretpostavila da "Masterkard", kao oblik udruženih učesnika na tržištu Republike Srbije, određuje minimalne međubankarske naknade u nepravičnom iznosu, koje primenjuju banke na teritoriji Srbije u sistemu "Masterkarda", a koje su nekoliko puta veće od onih koje se primenjuju u zemljama EU - saopštila je Komisija.

Ove međubankarske naknade uključene su u trgovačke naknade koje banke zaračunavaju trgovcima za uslugu plaćanja platnim karticama, pa Komisija, kako ističu, osnovano pretpostavlja da se na taj način ograničava konkurencija među bankama, koje ne mogu da ugovaraju visinu trgovačke naknade ispod iznosa međubankarske naknade.

Posledično, moguće je da trpe i potrošači, ako se taj iznos naknade, kroz skuplje proizvode u rafovima, prelije na njihov džep.

U kompaniji "Masterkard", za "Novosti", kažu da je Komisija ovaj postupak pokrenula na inicijativu udruženja za zaštitu bankarskih korisnika "Efektiva", početkom 2018.

PROČITAJTE JOŠ - Masterkard nije imao problema, Viza se vraća u normalu

- "Efektiva" je pokrenula postupak pred Komisijom za zaštitu konkurentnosti zbog međubankarskih naknada kompanije "Masterkard" u Srbiji. Komisija je obavestila "Masterkard" 19. septembra da će pokrenuti zvanični postupak po ovom pitanju. Odluka o pokretanju formalnog postupka je proceduralni korak i ne odnosi se na legalnost međubankarskih naknada u Srbiji - rečeno nam je u ovoj kompaniji.

"Masterkard" je "čvrst u stavu da su navodi tužbe udruženja 'Efektiva' neosnovani i nastaviće svoju borbu protiv njih tokom formalne istrage Komisije za zaštitu konkurentnosti". Masterkard takođe napominje da je "Efektiva" već upotrebila slične navode u tužbi koja je podneta protiv te kompanije pred Višim sudom u Beogradu 2017. godine, ali je Sud tu tužbu odbacio.

NE NAPLAĆUJEMO POTROŠAČKE NADOKNADE

- Važno je još jednom napomenuti da "Masterkard" ne izdaje kartice, ne postavlja i ne naplaćuje potrošačke nadoknade i ne zarađuje od međubankarskih naknada koje banka prihvatilac plaća banci izdavaocu kartice - navode u kompaniji "Masterkard".