NA departmanu za stočarstvo, Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, u utorak je, prijemom 800 uzoraka mleka iz Bašaida, Novog Miloševa i Kumana, počela sa radom prva Laboratorija za ispitivanje kvaliteta mleka u Srbiji, koja posluje sa ovlašćenjem Ministarstva za poljoprivredu.

Na ovoj laboratoriji, prvoj ove vrste u Srbiji, kako objašnjava Mile Pećinar, rukovodilac ispitivanja, biće, na mesečnom nivou, analizirani uzorci mleka oko 20.000 umatičenih muznih grla goveda iz cele Vojvodine. Kroz analizu sadržaja masti, proteina, laktoze i suve materije u mleku, poljoprivrednicima, vlasnicima grla, moći će da se ukaže na eventualne greške u ishrani, koje smanjuju mlečnost, a takođe, podstaći će se i oplemenjivanje rasa goveda.

- Naša laboratorija ima posebno ovlašćenje Glavne odgajivačke organizacije, tela koje je osnovala država - navodi Pećinar. - Analizu jednog uzorka mleka poljoprivrednici plaćaju 90 dinara, a posedovanje rezultata ove analize, za umatičena grla, uslov je da poljoprivrednici, odnosno vlasnici muznih grla dobiju subvenciju države. Naša laboratorija zadužena je samo za ispitivanje kvaliteta mleka, u svrhe uzgoja i povećanja količine mleka. Iako su mnogi to pomislili, mi se ne bavimo analiziranjem kvaliteta mleka koje se koristi kada mu se određuje cena, a, takođe, ne bavimo se ni analizama koje treba da ukažu na prisustvo aflatoksina.