KOMPANIJA Somboled, koja proizvodi Dukat mleko u Srbiji, prva je u Srbiji, uz redovne kontrole uvela i posebne mere samokontrole na aflatoksin, kako bi potrošačima pružila dodatnu sigurnost u zdravstvenu ispravnost proizvoda.

Zahvaljujući najsavremenijem uređaju za merenje nivoa aflatoksina, Somboled je u mogućnosti da kontroliše nivo aflatoksina u sirovom mleku, odnosno pre ulaska u sam proces proizvodnje.

Odmah nakon pojave problema sa aflatoksinom u regionu, unaš sistemsamokontrolesmo po hitnoj proceduri uveli i redovnu svakodnevnu kontrolu na aflatoksin. Zahvaljujući uređaju koji utvrđuje prisustvo aflatoksina u sirovom mleku, pre istakanja, u mogućnosti smo da sprečimo da mleko sa povišenim nivoom aflatoksina uopšte uđe u proces proizvodnje. To ustvari znači da se samo ono mleko koje zadovoljava najviše standarde upućuje u proizvodnju,“ izjavio je Dejan Sopka, rukovodilac kontrole kvaliteta u kompaniji Somboled, koja posluje u okviru francuske grupe Lactalis, vodećeg svetskog proizvođača mlečnih proizvoda.

Instalirani uređaj koji kontroliše prisustvo aflatoksina u sirovom mleku, u mogućnosti je da utvrdi nivo ove materije u roku od samo 15 minuta, tako da ovakav princip samokontrole ne ometa proces proizvodnje.

Paralelno sa strogim merama kontrole i sistemom samokontrole, kompanija Somboled preduzela je i određene mere u cilju rešavanja problema sa proizvodnjom sirovog mleka na farmama.

Pre svega, to je distribucija apsorbenata kojima se afltoksini putem metabolizma izbacuju iz organizma muznih krava, odnosno neutrališe pojava aflatoksina u sirovom mleku usled neadekvatne ishrane.

Pored toga, kompanija Somboled proizvođačima sirovog mleka sa kojima sarađuje pruža i stručnu savetodavnu pomoć kako bi zajedničkim naporima zadržali visok kvalitet sirovog mleka.