KADA se u Srbiji sastavi registar diskvalifikovanih menadžera, u kome će biti osnivači i članovi uprave koji su firme uveli u blokadu ili u stečaj, oko sto hiljada ljudi će se naći u njemu. Kako za "Novosti" objašnjava Zvonko Obradović, direktor Agencije za privredne registre, registar će omogućiti da se otklone poremećaji u privredi tako što će se privremeno ograničiti pravo ovih osoba da osnivaju nove firme.
- Makedonsko iskustvo nam pokazuje da je u prva dva meseca od osnivanja ovakvog registra, čak 32.000 osoba dobilo privremeno ograničenje da osniva ili rukovodi drugom firmom, najviše zbog toga što su postojeća preduzeća pod njihovim rukovodstvom namerno oterana u blokade računa - ističe Obradović.

* Dok iščekujemo taj zakon, od 1. februara treba da se prilagodimo novom Zakonu o privrednim društvima.

- Sa novim zakonom društva sa ograničenom odgovornošću svoja akta treba da usaglase do 30. aprila, a akcionarska društva do 15. jula. Neke stvari će sama Agencija da uradi, bez naplaćivanja naknade, poput usaglašavanja kapitala sa dinarskom vrednošću i usklađivanja poslovnog naziva. Na nivou privrede, reč je o više od 500 miliona dinara uštede.

* Za osnivanje preduzeća biće dovoljno svega sto dinara.
- Više od 90 odsto svih preduzeća u Srbiji čine društva sa ograničenom odgovornošću. Do sada je za njih bio propisan osnivački kapital od 500 evra, a od sledećeg meseca će im uslovi za otpočinjanje poslovanja biti dodatno pojednostavljeni.

* Često se kaže da to pojednostavljenje povećava broj fantomskih firmi.
- Firma ne postaje fantomska svojim osnivanjem, već svojim poslovanjem. Onog momenta kada preduzeće koje legalno posluje počne da izdaje lažne fakture, ono postaje fantomska firma, i to nema veze sa osnivačkim kapitalom.

* Da li je brzina registracije osnivanja i gašenja preduzeća jedna od prepreka za naplatu poreza, kao što kažu u Poreskoj
upravi?

- Za proceduru osnivanja firme u Srbiji potrebno je 13 dana, prema podacima Svetske banke. Od toga Poreska uprava i jedinice lokalne poreske administracije učestvuju čak osam dana u tom procesu. Takođe, poznato je da preduzeće ne može tek tako da se ugasi. Gašenju prethodi stečaj ili pokretanje likvidacionog postupka, gde postoji rok od 60 dana za prijavu potraživanja, što se objavljuje na našem sajtu.


VAŽNA UKUPNA IMOVINA
* Privrednici kažu da će, zbog niskog osnivačkog kapitala, još teže moći da naplate svoje dugove, jer vlasnici ne odgovaraju ličnom imovinom.

- Kada ulazite u poslovni odnos ne gledate visinu osnivačkog kapitala, već ukupnu imovinu poslovnog partnera, njegov bonitet i poslovanje. Takođe, postoje brojni načini obezbeđenja potraživanja: bankarske i druge garancije, stavljanje pod zalogu mašina, opreme, zemljišta, vozila... Samo u ovom trenutku, u Registru zaloge je upisano 40 milijardi evra obezbeđenih potraživanja. Među založnim poveriocima najviše je banaka, 74 odsto, Republika Srbija je sa zalogama uspostavljenim u poreskom postupku zastupljena sa osam odsto, a preduzeća sa 16 odsto.