Razlog za odluku Monetarnog odbora Narodne banke Srbije da smanji referentnu kamatnu stopu na 12 odsto definitivno nije u činjenici da je došlo do smanjenja inflatornih rizika - potvrđeno je za „Novosti“.
Strah od inflacije veće od projektovane i dalje postoji, a stručnjaci u centralnoj banci veruju da monetarna vlast treba da iskoristi trenutni, sezonski efekat nižih cena, a samim tim i pritiska na inflaciju, da blago „popusti monetarne uzde“.
- Jesen može da donese novi talas nelikvidnosti firmi i zato bi bilo od značaja da se, od septembra, kada bi efekat sadašnjeg smanjenja referentne kamatne stope trebalo da da najveći efekat, dođe i do smanjenja kamata - kažu eksperti centralne banke.
Zbog toga su se predstavnici monetarnih vlasti i odlučili na nižu referentnu stopu, a ne isključuju mogućnost da se u naredni mesec-dva desi još jedno smanjenje ove, za visinu kamata, vrlo važne stope.
- Značajno je šta će sada učiniti Vlada - kažu u NBS. - Ukoliko oni odluče da dopuste još neko povećanje cena koje je pod njenom kontrolom, vrlo brzo će se skliznuti u zonu više inflacije. .
Država se obavezala da će voditi računa da u ovoj godini sve cene koje su pod njenom kontrolom u ukupnoj inflaciji učestvuju sa maksimalnih 15 odsto, a već za prvih šest meseci učešće povećanja ovih usluga i proizvoda bila je čak 14 odsto.
- Da je dosadašnji rast kontrolisanih cena umesto 14 odsto bio, recimo, sedam, i ukupna inflacija bila bi šest, a ne devet odsto - kažu eksperti NBS.