ONAJ ko želi u Srbiji da otpočne sopstveni posao, najviše će čekati na poreski identifikacioni broj. Iako Agencija za privredne registre firmu registruje za najviše tri dana, osnivaču preduzeća predstoji još papirologije. A najduže se, prema rečima Zvonka Obradovića, direktora Agencije, čeka upravo na broj koji dodeljuje Poreska uprava. Kako se navodi u publikaciji Svetske banke "Duing biznis" - čak 11 dana. To produžava vreme potrebno za otpočinjanje svog biznisa i na više od 20 dana.

Kada će se u Srbiji sve dozvole neophodne za otpočinjanje posla dobijati na jednom mestu?
- Jednošalterski sistem je već trebalo da zaživi. Nažalost, čekaju se izmene nekih poreskih zakona koje bi omogućile da osnivači preduzeća prilikom registracije u Agenciji dobijaju i poreski identifikacioni broj. Mišljenja sam da za to čak nije ni neophodna izmena zakona, jer će Poreska uprava i dalje biti nadležna za dodeljivanje PIB, ali će taj posao obavljati preko naše Agencije, elektronskim putem, što će maksimalno da skrati rokove.

Da li, ipak, Poreska uprava ovakvom dodelom PIB na neki način kontroliše osnivače preduzeća?
- Nijedna firma ne može da postane fantomska dok ne dobije PIB. Tek dodelom poreskog broja može da počne da se bavi kriminalnim delovanjem. Mislim da zbog nekoliko stotina onih koji nezakonito posluju u Srbiji ne treba kažnjavati još 300.000 ljudi nepotrebnim procedurama i papirologijom. Mi, inače, imamo izvanrednu saradnju sa Poreskom upravom, ali moramo ovu problematiku da istaknemo upravo zbog toga što građani za toliko čekanje na PIB krive Agenciju, kao instituciju koja ih registruje.

Ako neko želi da osnuje, recimo DOO, kao najjednostavniju formu preduzeća, šta mu je za to potrebno?
- U Agenciju za privredne registre donosi Odluku o osnivanju preduzeća, overenu u sudu, i dokaz o otvorenom računu u banci. Na račun Agencije uplaćuje se 3.600 dinara takse za registrovanje preduzeća i 1.460 dinara na ime matičnog broja koji im Zavod za statistiku dodeljuje preko naše Agencije. Za najviše tri dana preduzeće je registrovano, a onda sledi čekanje na PIB oko 11 dana, i čitav niz drugih procedura.