Državna sekretarka Ministarstva unutrašnjih poslova Biljana Popović Ivković izjavila je na sastanku Komiteta za jednakost i nediskriminaciju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope da Ministarstvo unutrašnjih poslova sa posebnom pažnjom pristupa problemu nasilja nad ženama i bezbednosti žena.


"Prevencija, pružanje pomoći, osnaživanje žrtava nasilja u porodici i borba protiv nasilja nad ženama su prioritetne aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova", navela je državna sekretarka na sastanku koji je održan u Beogradu.

Ona je navela i da je za Srbiju jedan od najznačajnijih koraka u borbi protiv nasilja u porodici usvajanje Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, koji se primenjuje od juna 2017. godine, a koji uvodi novi pristup u radu policije u smislu prevencije i reakcije pre izvršenja krivičnog dela i zaštite žrtava, dajući mogućnost žrtvama da ostanu u svom okruženju, dok nasilnom članu porodice nameće ograničenja, što podstiče žrtve da prijave nasilje.


Pročitajte još: NASILjE U PORODICI: Žene češće žrtve

Navodeći kao razloge zbog kojih žrtve porodičnog nasilja najčešće ćute stid, strah od osude društva ili ekonomsku zavisnost, ona je kazala da zakon sada omogućuje anonimnu prijavu. što znači da i u slučaju da žrtva nema hrabrosti da prijavi nasilnika to možemo mi umesto nje učinimo i time joj pomognemo.

To je, dodala je, doprinelo porastu broja prijavljenih slučajeva nasilja, a policija, kako je rekla, sada ima mogućnost da privremeno zabrani učiniocu nasilja da prilazi žrtvi i kontaktira je, kao i da privremeno udalji učinioca iz stana.

U tom je smislu 1.350 policijskih službenika prošlo obuku za postupanje u slučajevima sprečavanja porodičnog nasilja i pružanja zaštite žrtvama.

Državnma sekretarka je najavila i četvrti ciklus obuke u 2019. godini, a pomenula je i besplatnu telefonsku liniju u Ministarstvu unutrašnjih poslova, koja je dostupna 24 sata sedam dana u nedelji.

Podsetila je da je 2018. godine u MUP-u uvedena aplikacija na kojoj se evidentiraju sva postupanja policijskih službenika po Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, a da je od aprila ove godine započela realizacija projekta "Unapređenje bezbednosti žena u Srbiji", u saradnji sa UN WOMEN, čiji je cilj da osigura bezbednost žena i devojčica, jačanjem kapaciteta relevantnih zainteresovanih strana i unapređenjem svesti.

"Zaključak je da pred nasiljem ne smemo zatvarati oči. Neophodno je ohrabriti i podržati žene da prijavljuju nasilje. Nastavićemo da odgovorno i hitno postupamo po svakoj prijavi za nasilje, kao i da još intenzivnije radimo na borbi i prevenciji nasilja nad ženama", poručila je Popović Ivković.