MILION više biće nas samo tako što ćemo mladima pružiti konkurentnu podršku za život i rad na selu. Čvrsto verujem da jedino u poljoprivredi i proizvodnji kvalitetne hrane, koju traži ceo svet, mladi stvaraju sebi najveću šansu da se osamostale i zasnuju porodicu, kao osnovni preduslov da nas bude milion više.

Zbog toga, već ove godine, dodatno jačamo finansijsku podršku mladim poljoprivrednicima, dok u 2019. godini sledi još snažniji zaokret ka mladima na selu.


PROČITAJTE I: Kornelije Kovač: Više ljubavi prema naciji