FAKULTETI koji su već akreditovani, prema novim pravilima, spokojni su čak sedam godina - do narednog kruga akreditacije. Komisija za akreditaciju donela je preporuku da se na već akreditovane institucije i studijske programe odmah primeni novi zakon o visokom obrazovanju, koji rok za novo dobijanje "zelenog svetla" sa pet godina produžava na sedam. Sledeću akreditaciju neće im odobravati pomenuta komisija, već nacionalno akreditaciono telo. Ono bi, prema procenama prof. dr Ćemala Dolićanina, predsednika KAPK-a, trebalo da bude formirano najkasnije do sredine naredne godine.

Dolićanin, za "Novosti", kaže da bi trebalo da Ministarstvo prosvete i Konferencija univerziteta Srbije raspišu konkurs za članove novog nacionalnog saveta za visoko obrazovanje. Njih bira Vlada Srbije, a oni dalje raspisuju konkurs za članove upravnog odbora budućeg nacionalnog akreditacionog tela, koje će potom formirati svoju stručnu komisiju za akreditaciju i proveru kvaliteta.


PROČITAJTE I: Akreditacije fakulteta: Milioni da vide greške

- Nadam se da će u narednim mesecima konkursi biti raspisani, jer nije korisno da se ova procedura odugovlači - kaže prof. Dolićanin. - Prazan prostor nije dobar, jer u njemu teže mogu da se spreče propusti, koji mogu da budu nenamerni, ali se ne isključuju ni namerni. Mnogo ljudi učestvuje u prosecu odlučivanja o akreditaciji: recenzenti, administrativni radnici, komisija, Nacionalni savet...


Prof. Ćemal Dolićanin

PROČITAJTE JOŠ: Bez akreditacije 53 fakulteta i studijska programa

Novo akreditaciono telo, najavljuje naš sagovornik, imaće veća ovlašćenja u kontroli, tj. proveravaće da li univerziteti i fakulteti ispunjavaju potrebne standarde, kao što je kvalitet predavača, i nakon dobijanja akreditacije. Do sada je provera rada visokoškolskih ustanova bila samo posao prosvetne inspekcije.

Naš sagovornik kaže da će novo akreditaciono telo zasigurno doneti i nova pravila za akreditaciju, te da će bolje definisati nadzor i uslove za dobijanje "zelenog svetla". Ustanovama bi najveći problem mogla da budu relativno nova pravila koja važe za izbor u zvanja docenta, vanrednog i redovnog profesora. Prema minimalnim kriterijumima za izbor u zvanja nastavnika, koje je usvojio Nacionalni savet za visoko obrazovanje, niko ko je, recimo, doktorirao na neakreditovanom studijskom programu neće moći da bude nastavnik na fakultetu. To će stvoriti problem nekim fakultetima i univerzitetima na kojima predaju ljudi sa diplomama stečenim na neakreditovanim studijama.


NEĆEMO PONIŠTAVATI DIPLOME

- OTKAD su usvojeni minimalni kriterijumi za izbor u zvanja, naša komisija proverava diplome zaposlenih na univerzitetima i visokim školama, i to za svaku ustanovu koja je u procesu reakreditacije - kaže prof. Dolićanin. - Nećemo mi nikome poništiti diplomu, niti je to naš posao. Naša obaveza je da ne dozvolimo da se takve diplome uzmu u obzir u procesu akreditacije.