U svim bolnicama u Srbiji počelo je sprovođenje velikog istraživanja sa ciljem sagledavanja učestalosti bolničkih infekcija, njihovih uzročnika i potrošnje antibiotika koje će trajatio do kraja novembra.

Studija koja treba da posluži i za planiranje daljih aktivnosti u prevenciji bolničkih infekcija sprovodi se od početka mesec u 40 opštih bolnica, devet instituta, četiri kliničko-bolnička centra, četiri klinička centra, uključujući i dve privatne bolnice, sa očekivanim obuhvatom od oko 15 000 pacijenata.

Četvrtu nacionalnu studiju prevalencije bolničkih infekcija i potrošnje antibiotika organizuju Ministarstva zdravlja u saradnji sa Republičkom stručnom komisijom za nadzor nad bolničkim infekcijama, Institutom za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ i mrežom instituta i zavoda za javno zdravlje, saopštilo je resorno ministarstvo.

Studiju na terenu sprovodi 170 anketara kojima koordinišu stručnjaci Posebne radne grupe Ministarstva zdravlja, Republičke stručne komiisje za bolničke infekcije, Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ i 25 instituta i zavoda za javno zdravlje.

Četvrta nacionalna studija prevalencije bolničkih infekcija i potrošnje antibiotika izvodi se prvi put u saradnji i koordinaciji sa Evropskim centrom za prevenciju i kontrolu bolesti (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC), te će prvi put rezultati naše nacionalne studije biti uporedivi sa rezultatima cele Evrope, i naći se na jednstvenoj mapi Evrope.

U Srbiji se prvi put paralelno sprovodi i studija potrošnje antibiotika, što je u skladu sa inicijativom Ministarstva zdravlja, nacrtom Nacionalnog programa za kontrolu antimikrobne rezistencije i racionalne upotrebe antibiotika. Studija se izvodi u okviru „Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije“ Ministarstva zdravlja, koji se finansira iz kredita Svetske banke.

Bolničke infekcije mogu značajno da umanje kvalitet lečenja, da dovedu do produženja bolničkog ležanja i povećane potrošnje antibiotika, što sve dovodi i do povećanja ukupnih troškova lečenja. Bolnička infekcija je infekcija koja je nastala tokom hospitalizacije, odnosno koja nije bila prisutna ili pacijent nije bio u stanju inkubacije u momentu prijema u bolnicu.

Ono što bolničke infekcije čini problematičnim je da ih izazivaju mikroorganizmi koji stalno menjaju svoje karakteristike i što su često oni otporni na različite vrste antibiotika.

S obzirom na ovakvu prirodu samih mikrorganizama, a i potrebu da se zaštite naročito osetljivi pacijenti (najveći broj ovih infekcija javlja se u jedinicama intenzivne nege), a da bi se sačuvao postojeći terapijski spektar (s obzirom na rastuću rezistenciju) razumljiva je potreba Ministarstva zdravlja za razvijanjem politika i sprovođenjem aktivnosti za sprečavanje širenja bolničkih infekcija.

Veoma je važna i edukacija pacijenata, jer higijenske navike pacijenata, pušenje duvana, prekomerna telesna težina, nepoštovanje kalendara vakcinacije, pre svega protiv gripa i pneumokokne infekcije u populaciji imunokompromitovanih i starijih osoba, takođe mogu da dorinesu nastanku bolničkih infekcija, precizira se u saopštenju.