Prvo osnovno tužilaštvo u Beogradu primilo je predmet koji se tiče rušenje objekata u "Savamali" i u narednom periodu će ga analizirati i odlučiti o daljim koracima, rečeno je Tanjugu u tom tužilaštvu.


"Više tužilaštvo je na osnovu svega što je prikupilo u predistražnom postupku zaključilo da se u radnjama potencijalnih izvršilaca ne stiču obeležja krivičnih dela iz njegove nadležnosti, već eventualno obeležja iz mesne i stvarne nadležnosti osnovnog tužilaštva“, rekao je Tanjugu glavni tužilac Prvog
osnovnog tužilaštva u Beogradu Ljubivoje Đorđević.

On je pojasnio da prebacivanje predmeta iz višeg u niže - osnovno tužilaštvo znači da eventualni počinioci nisu počinili dela za koja je zaprećena kazna viša od 10 godina zatvora.

Za dela za koja je zaprećena kazna do 10 godina zatvora nadležna su osnovna tužilaštva.

Prvo tužilaštvo će analizirati sve izveštaje koje je prikupilo Više tužilaštvo i potom odlučiti koje će radnje dalje preduzeti o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena, napomenuo je
Đorđević.

Više tužilaštvo u Beogradu je prošle godine dalo nalog MUP-u da izstraži taj slučaj.

Pre manje od mesec dana dobilo je izveštaj i nakon analize zaključilo da radnje eventualnih dela nisu u njegovoj nadležnosti.

Nelegalni objekti u Hercegovačkoj ulici porušeni su krajem aprila 2016. godine, a taj slučaj izazvao je veliku pažnju javnosti.