DEO placa u Tolstojevoj 38, na kome se nalazi kuća partizanskog generala Peka Dapčevića, i dalje pripada - Dragoslavu Majdancu. Majdanac, koji tri decenije živi u inostranstvu, jedan je od naslednika starog vlasnika, Milutina Stanojevića.

Ceo ovaj plac našao se u fokusu jer su naslednici tražili restituciju.

- Milutin Stanojević je bio otac moje babe po očevoj liniji. Baka je imala dvoje dece, mog oca Milutina i tetku Ljiljanu. Budući da tetka nije imala dece, ja sam praktično nasledio i očev i njen deo, pa sam vlasnik trećine Stanojevićeve imovine - objašnjava Majdanac.

Plac u Tolstojevoj 38 je eksproprisan početkom sedamdesetih za potrebe izgradnje rezidencijalnih objekata za državu.

- On nikada nije priveden nameni jer na njemu nisu sazidane rezidencije. Država je sazidala kuće, između ostalog i za Peka Dapčevića. Nama je nudila “pravičnu nadoknadu”, ali porodica Majdanac je odbila da primi novac i uložili smo žalbu na rešenje o eksproprijaciji - kaže on.

Prema nekim propisima, neprivođenje nameni svojevremeno je moglo eksproprijaciju da učini i ništavom.

Tokom devedesetih parcela na kojoj se nalazi kuća Dapčevića podeljena je na dve - jednu koja izlazi na Tolstojevu (KO20344), i drugu (KO20345), koja izlazi na Ulicu vajara Đoke Jovanovića. Na delu KO20345 Majdanac i ostali naslednici vode se i dalje kao korisnici zemljišta u vlasništvu RS, jer građani nisu mogli da budu vlasnici, već samo korisnici.

- To zemljište nikada nije prevedeno na državu, jer se moj otac žalio, nije uzeo novac i upravni postupak u kom bi bilo doneto rešenje da država upiše vlasništvo na celokupnom placu nikada nije okončan - kaže on.

Zato je 2011. tražio konverziju prava korišćenja u pravo vlasništva. Republički geodetski zavod je doneo pozitivno rešenje, ali se opštinski pravobranilac žalio i ceo slučaj još stoji kod drugostepenog organa, Ministarstva finansija.

Plac koji su naslednici Milutina Stanojevića tražili od države nazad delom je u međuvremenu upisan na porodicu Dapčević, koji su otkupili kuću koju im je svojevremeno zidala država.

- Nisam za politiku “zub za zub”, mada ne mogu da zaboravim kako je moja majka umrla u Italiji sa 87 godina, umesto u Beogradu. Ja sam za vladavinu prava - poručuje Majdanac.

OBEŠTEĆENjE ILI POVRAĆAJ?

UKOLIKO je na oduzetom zemljištu u međuvremenu legalno sazidana kuća, zemljište se ne može vratiti - kažu u Agenciji za restituciju. Moguće je samo obeštećenje. Što se tiče Majdanca, on će sa pozitivnom odlukom drugostepenog organa postati vlasnik nad svojim delom placa.