PISAC Milovan Danojlić, slikar Miloš Šobajić, arhitekta Spasoje Krunić, sociolog Slobodan Antonić, filozof i bivši savetnih predsednika države Leon Kojen kandidati su za dopisne članove Srpske akademije nauka i umetnosti. Na spisku uglednih naučnika i umetnika koji imaju šansu za članstvo u ovoj instituciji, o čemu će se glasati 5. novembra, našla su se ukupno 32 imena.

Članovi SANU izjašnjavaće se i o dopisnim članovima koji pretenduju da postanu redovni i zasluže titulu akademika. Za redovne su kandidovani slikar Petar Omčikus, istoričar Mihajlo Vojvodić, a na Odeljenju za jezik i književnost - Jasmina Grković Mejdžor i Slobodan Grubačić. Tu su, između ostalih, i lekari Đorđe Radak, Nebojša Radunović i Dušica Lečić Toševski, ekonomista Časlav Ocić i pravnik Kosta Čavoški.

Ove godine moglo bi značajnije da bude "podmlađeno" Odeljenje društvenih nauka, koje sada ima samo četiri redovna i tri dopisna člana. U njihove redove mogli bi u novembru da stanu, osim Antonića i Kojena, i Rajko Bukvić, Branislav Đurđev, Slobodan Žunjić, Mikloš Biro i Vladimir Vodinelić. Odeljenje jezika i književnosti, osim Milovana Danojlića, mogli bi da "pojačaju" i profesori književnosti Zlata Bojović i Jovan Delić.

STRANCI U SANU Predloženo je i šest kandidata za inostrane članove. Na tom spisku su Zoran Obradović, Pjer Lena, Milan Stojanović, Čedomir Petrović, Robert Hodel i Žan-Pol Bled.

Broj predloženih kandidata bio je značajno veći, ali su mnogi "izvisili" za podršku odeljenja, bez koje ne mogu da dospeju do izborne skupštine u novembru. Potrebnu podršku, između ostalih, nisu dobili pisac Milovan Vitezović, istoričar i bivši ambasador Dušan Bataković i arheolog Miomir Korać, direktor Viminacijuma. Vitezovićevo ime moglo je da se zaokruži i na prošlim izborima, ali nije dobio potreban broj glasova.

Na ranijim izborima za članstvo je moglo da se glasa i ako kandidat nema podršku odeljenja, a imena su stizala i do samog dana izbora. Statut SANU izmenjen je, a pravila igre pooštrena.

Da bi se o njima izjašnjavalo na izbornoj skupštini, kandidati predloženi izvan Akademije moraju da dobiju natpolovičnu većinu, a oni koje su predložili akademici čak dve trećine glasova odeljenja.

Izvan akademije, članove predlažu fakulteti, univerziteti, stručna društva... Tradicionalno, najduži je bio spisak medicinara, sa oko 30 imena, ali se na kraju glasa o samo tri kandidata - profesorima Marku Bumbašireviću, ortopedu, Beli Balintu, hematologu, i Goranu Stankoviću, kardiologu.

A svi koji su dospeli na konačan spisak biće predstavljeni za sednici Akademije u oktobru.

Izbori za nove članove SANU organizuju se jednom u tri godine.