NIJE loše biti žena u Srbiji! Bolje nego u Italiji, Češkoj, Argentini, na Kubi... U samo četiri države, od 108 koje je proveravala Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), žene imaju bolji status, veća prava i manje su diskriminisane.

I dok su nas neka druga, ranija istraživanja smeštala među zaostalo i društvo sklono diskriminaciji, razvojni tim OECD utvrdio je drugačije. Rezultati su objavljeni pre nekoliko dana, a njihovom anketom obuhvaćeno je 160 država. One koje nisu poslale sve podatke, nisu ni rangirane. A od 108 onih koje su ušle na listu - Srbija je na petom mestu! Ispred nas su samo Belgija, koja najviše brine o položaju nežnijeg pola, pa onda Francuska, Slovenija i Španija.

Ove države, među kojima i naša, pokazale su se najbolje prema mnogim kriterijumima - od toga kako zakoni štite žene, kakav status imaju u porodici, u kojoj meri imaju slobodu da odlučuju o svojoj sudbini, materinstvu...

Srbija je najbolja od svih zemalja regiona Istočne Evrope i Centralne Azije. Od pet grupa i 14 kagegorija, najbolje smo ocenjeni u poštovanju građanskih sloboda, zaštiti vlasništva žene, kao i kod ravnopravnosti u porodici.

Obrazloženo je da zakon predviđa da je donja granica za brak i za muškarce i za žene - 18 godina. Ispod toga, potrebne su posebne dozvole. Između muža i žene nema razlike kada je reč i nasledstvu imovine, ali i u deobi posle razvoda. Sve se deli napola, ako se supružnici nisu dogovorili drugačije.

Ni pravo žene na vlasništvo, pokazalo je istraživanje, nije ugroženo, osim u pojedinim seoskim sredinama. I dalje u određenim krajevima vladaju takvi običaju da žena ne može da bude vlasnik kuće, šuma ili njiva. To je uvek njen suprug, a ako je reč o nasledstvu, ona se odriče u korist brata.

I u javnom prostoru dame imaju jednake šanse. Pomenuta je i zagarantovana kvota zastupljenosti žena u politici koja iznosi 30 odsto i u republičkoj Skupštini, ali i na pokrajinskom i lokalnom nivou. Navedeno je da je kvota i premašena, pa je među poslanicima 34 odsto žena.

Navedene su i neke zamerke, koje se tiču zakonodavstva i primene zakona. Iako je politika kažnjavanja zlostavljanja u porodici i van nje jasna, sudske odluke su često veoma blage. A zbog društvenih tabua, navedeno je, ne prijavljuju sve žene nasilje u porodici.


AFRIKA NAJGORA

ŽENE najviše pate u pojedinim afričkim državama. Najgore je u Čadu, zatim u Maliju, Gambiji, Sudanu i Jemenu, pokazalo je ovo istraživanje koje je sprovedeno treći put. U ovim državama devojčice su prinuđene da rano stupaju u brak, ne mogu da odlučuju o broju dece koju će da rode, u lošijem su položaju u odnosu na svoju braću. U čak 16 država ženama nije dozvoljeno da otvore račun u banci ili da uzmu kredit.