MEDICINARI u sredu štrajkuju, i primaće samo hitne slučajeve. Prema najavama četiri reprezentativna sindikata, u jednodnevnom protestu biće oko 100.000 članova u gotovo svih 375 zdravstvenih ustanova. Iako je prvobitno planirano da se zbog najavljenog smanjenja zarada, i kolektivnog ugovora, počev od srede, štrajkuje svake srede, 13. novembra (sledeće srede) neće biti obustave rada, jer su dva ministarstva - zdravlja i socijalne politike - sindikalce pozvala na pregovore o kolektivnom ugovoru, a dalja sudbina protesta zavisiće od rezultata tog razgovora.

Sindikati su pozvali pacijente da bez preke potrebe ne dolaze kod lekara. Oni kažu da štrajk nije usmeren protiv korisnika zdravstvene zaštite, ali da „umanjenje plata, smanjenje izdvajanja za zdravstvo, zabrana zapošljavanja i slične mere, vode u dalje srozavanje ove profesije istovremeno znače i ugrožavanje prava pacijenata, i da je protest način da skrenu pažnju nadležnih na probleme u zdravstvu“.

Protest organizuju Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, Sindikat lekara i farmaceuta, „Nezavisnost“ i deo „pocepanog“ Sindikata medicinskih sestara i tehničara.

- Pridržavaćemo se Uredbe o minimumu rada, to znači puno radno vreme i pre i posle podne u danu protesta, ali će se zbrinjavati samo hitni slučajevi, akutna stanja i povrede - kaže dr Dragan Cvetić, predsednik Sindikata lekara i farmaceuta Srbije. - Svesni situacije u kojoj se zemlja nalazi i svih teškoća s kojima se susrećemo, ipak smatramo da je zdravstvo grana od posebnog društvenog značaja i da bi upravo zbog toga trebalo da bude izuzeta iz najavljenih mera smanjenja zarada.

Na medicinsku pomoć, osim hitnih pacijenata, u sredu mogu da računaju i deca, mladi i porodilje, za koje će ordinacije i tokom protesta biti otvorene.

Predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije dr Zoran Savić kaže da ova četiri sindikata okupljaju oko 80 odsto zaposlenih u zdravstvu:

- Naše plate su među najnižim u regionu, i ne obezbeđuju se iz budžeta, već iz sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje - kaže dr Savić. - Prosečna plata u zdravstvu je 44.000 dinara, a u EPS 75.000 dinara, a to je više nego što zaradi lekar specijalista. Iako je najavljeno da umanjenje od 10 odsto važi samo za osnovnu zaradu, kada se smanji osnovica, „pada“ i vrednost radnog sata, pa će to biti umanjenje na ukupna primanja, računajući i minuli rad.


KOD SESTARA - IZUZETAK

SINDIKAT medicinskih sestara i tehničara Srbije neće pozivati članstvo da učestvuje u štrajku koji organizuju četiri reprezentativna sindikata u zdravstvu, ali nikoga neće sprečavati da se pridruži protestu. Oni smatraju da još nije trenutak da se posegne za štrajkom kao krajnjim mehanizmom sindikalne borbe i pokušavaju da probleme reše za stolom.

- U Ministarstvu zdravlja nastavljamo pregovore u kojima je već postignut pomak, pre svega za medicinske sestre sa fakultetom, kojima će uvođenjem platnih razreda konačno biti priznata i kroz zaradu vrednovana visoka stručna sprema - rekla je Dragica Ćurčić, predsednica Sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije. (J. Ž. S.)