UPRAVLjANjE preduzećem koje brine o nuklearnom otpadu u Vinči povereno je nestručnom kadru koji ne zadovoljava osnovne uslove konkursa, tvrdi za „Novosti“ bivša predsednica Upravnog odbora Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije“ Uranija Kozmidis Luburić. Ona naglašava da je odlukom Vlade Srbije najpre imenovan novi direktor Dalibor Arbutina, koji ne ispunjava uslove, a sada i Nadzorni odbor.

Prema rečima naše sagovornice, koja je po struci nuklearni fizičar, mašinski inženjer ne može da bude direktor preduzeća koje upravlja nuklearnim otpadom, a upravo je to po struci Arbutina.

- Jedan član Nadzornog odbora je takođe mašinski inženjer, dva su fizičara, od kojih je jedan nastavnik fizike u osnovnoj školi, dok je peti član diplomac strukovnih studija - objašnjava Kozmidis Luburić. - Niko od njih nije ni svršeni master, a kamoli doktor nauka. Oni moraju da budu stručnjaci makar iz jedne oblasti kojom se bavi preduzeće, a oni to nisu. U prethodnom sazivu svih pet članova odbora bili su doktori nauka.

V. D. STANjE VIŠE od dve godine JP „Nuklearni objekti Srbije“ bilo je sa v. d. direktora na čelu. Prvo je to bio dr Jagoš Raičević, koji je dobio novi angažman, u Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju u Beču. Svi rokovi za izbor direktora su probijeni, ali Vlada ni po završenom konkursu, na koji se prijavilo nekoliko kandidata, nije nikoga izabrala, pa je postavljen za v. d. Dalibor Arbutina, koji je kasnije i imenovan na tu funkciju..

JP „Nuklearni objekti Srbije“ radi sa veoma opasnim materijalima, pa su i za članove NO i za direktora veoma strogi kriterijumi. U poslednjem konkursu za direktora, iz avgusta 2013. godine, jedan od uslova bio je da je kandidat stručnjak u oblasti za čije je obavljanje osnovano preduzeće. Stručnjaci u ovoj oblasti tumače da bi to značilo da ima diplomu Elektrotehničkog ili Fizičkog fakulteta i da poznaje nuklearne tehnologije.

U Ministarstvu prosvete i nauke tvrde da nisu nadležni, jer sva javna preduzeća, pa i ovo, po zakonu pripadaju Ministarstvu privrede, gde juče nisu bili spremni da nam odgovore jer je „ministar tek pre nekoliko dana preuzeo dužnost“.

- Nedopustivo je da nestručan kadar vodi računa o nuklearnom otpadu koji leži u dva hangara, da nadgleda dva reaktora, odnosno upravlja nečim što ni ne zna šta je - kaže Kozmidis Luburić. - Nije to tržnica, ni obično javno preduzeće, ovde jedan kiks može da izazove katastrofu.

Naša sagovornica naglašava da jedino predsednik Nadzornog odbora Ilija Plećaš ispunjava zakonom predviđene uslove, jer je stručnjak koji je dugi niz godina zaposlen u Vinči, a bio je i član prethodnog Upravnog odbora.

- Ne poznajem ljude koje je imenovala Vlada za članove i ne bih želeo da komentarišem njihovu stručnost - rekao je kratko prof. dr Plećaš za „Novosti“.

ČLANOVI

NADZORNI odbor, koji je imenovala Vlada Srbije, na sednici održanoj 4. septembra, čine Katarina Stevanović, diplomirani fizičar iz Beograda, Branislav Mijatović, specijalista strukovni ekonomista iz Beograda, Ranko Marković, diplomirani fizičar za primenjenu fiziku i informatiku iz Beograda, kao nezavisan član i Čedomir Belić, diplomirani inženjer mašinstva za proizvodno mašinstvo, master fizičar, predstavnik zaposlenih.