Srpska pravoslavna crkva svoj svojoj duhovnoj deci o Vaskrsu 2012. godine


Vaskrsenje Hrista i Spasitelja našeg je, braćo i sestre i sva naša duhovna deco širom vaseljene, „praznik nad praznicima i slavlje nad slavljima“, „čudo nad svim čudima i dar nad svim darovima“, što je svemogući Bog, u svojoj neizmernoj milosti i ljubavi, darovao rodu ljudskom. U ovom daru se nalaze svi darovi, a u ovom blagoslovu svi blagoslovi - kako ovde na zemlji, tako i na nebesima.

Vaseljena je ozarena lučom svetlosti Božje istine, a čovečanstvo je ispunjeno velikom radošću, kao najvećim blagom koju nam sa neba šalje Božje Proviđenje.

Ono što su drevni proroci i Bogom nadahnuti ljudi pre mnogo hiljada godina prorokovali, i izabranom narodu Božjem saopštili, dogodilo se javno, veličanstveno i slavno pred licem mnogobrojnih svedoka i očevidaca.

Vaskrsenje potvrđuje da je čovek stvoren za večnost, za besmrtnost, a ne za prolaznost.

Vaskrsenje Hristovo nije radost data od ovoga sveta. Izvor te radosti je u dobroti i ljubavi Božjoj, i ona nosi pečat večnosti. Njeno postojanje i njeno trajanje ne zavisi od volje i vlasti ljudi, već od svemoguće volje i sile Božje. Stoga je Spasitelj i rekao učenicima svojim da ovu radost niko neće uzeti od njih.

Svojim slavnim vaskrsenjem Spasitelj nam je darovao život večni i radost večnoga života, jer je „Hristos ustao iz mrtvih, te postade prvenac onih koji su umrli“; radost, jer je žrtva za naše spasenje prineta na Krstu, i mi smo na slobodu pozvani; radost, jer smo prečistom krvlju Spasitelja našeg očišćeni od praroditeljskog greha; radost, jer kroz vaskrslog Hrista ulazimo, rukovođeni Duhom Svetim, „u radost Gospodara svojega“.

Vaskrsenjem Hristovim izvršila se tajna iskupljenja roda ljudskog od greha i smrti. Ova nova Pasha Gospodnja otkriva nam istinu da smo prešli iz smrti u život, i da Hristos ostaje sa nama u sve dane do svršetka veka.

Kad znamo da je Gospod sa nama i u nama, treba njemu i da se obratimo, svoju tugu i muku njemu da ispovedimo. On će nas utešiti, ojačati i kroz ovozemaljski život voditi. Čuvajmo taj Božji dar u sebi i pazimo, deco naša duhovna, da Gospoda ne uvredimo kakvim grehom.

Iz ljubavi prema njemu, ne dopustimo da nas uprljaju naši gresi. Kad nas neprijatelj napadne, poput apostola Petra, zavapimo: „Gospode, spasi me!“

Razume se, u životu ćemo doživeti mnoge nevolje, nepravde i žalosti. Ali znajmo da Gospod, ukoliko smo sa njim i najveću žalost pretvara u radost, jer je rekao svojim učenicima i apostolima: „U svetu ćete imati žalost; ali ne bojte se, ja sam pobedio svet“.

Bogočovek je i sam za života doživeo mnogo žalosti, patnji i stradanja. Na Veliki petak desio se najveći i najstrašniji obračun u sveopštoj istorijskoj borbi između dobra i zla, između istine i neistine, između života i smrti.

Najtajanstvenije pitanje koje postavlja svaki čovek, a koje je još pre nekoliko hiljada godina postavio Pravedni Jov, glasi: „Kad umre čovek, hoće li oživeti?“ Pred ovim večnim pitanjem i najveći umovi sveta saginju glave i ćute. A mi hrišćani znamo smisao našeg života i imamo našu nadu. Naša nada je u vaskrslom Gospodu. „Ja sam vaskrsenje i život, koji veruje u mene ako i umre živeće“, rekao je Spasitelj sveta.

Negde je zapisano da čovek počinje da umire istog dana kada se i rodi. Ali počinje da istoga dana vaskrsava za život večni kada prima Hrista kao svoga Spasitelja i Gospoda, to jest, kada počne živeti životom po Hristu.

Da bismo jevanđelski živeli, draga braćo i sestre, potrebno je da se naoružamo sveoružjem Božjim, da se obučemo u oklop pravde; a, povrh svega toga, da se obučemo u ljubav, koja je sveza savršenstva.

Ovo vam zapovedam: da ljubite jedni druge. Po tome će svi poznati da ste moji učenici, ako budete imali ljubav među sobom. Od nje nema veće, da ko život svoj položi za prijatelje svoje“. Kao što Otac ljubi mene, i ja ljubim vas. Ostanite u ljubavi mojoj“ - govorio je blagi Isus.

Eto kakvu nam je zapovest ostavio Hristos. Nijedan zakonodavac, nijedan mudrac ovoga sveta nije mogao izmisliti savršeniji i blagotvorniji zakon: jasan, jednostavan, koristan i svuda primenljiv. Ovaj zakon je osnov života, tamo gde nema ljubavi vlada mržnja, zlo, porok, greh, haos, zavist, zloba, osveta, uništenje života.

Ovaj Hristov zakon je svakome dostižan: učenom i neučenom, bogatom i siromašnom, zdravom i bolesnom, silnom i nemoćnom, geniju i nepismenom, starom i mladom.

Svojim slavnim vaskrsenjem Spasitelj je, u isto vreme, otkrio i nepoklebljivost i životvornost svoje svete crkve na zemlji, u kojoj živi i dela Duh Sveti. Ona je živi organizam Boga i spasa našega, koji se lično projavljuje u svetoj liturgiji kroz svetu tajnu pričešća, jer crkvom upravlja i rukovodi Duh Sveti, a ne duh ovoga sveta.

Svi mi kršteni i prosvećeni duhom istine postali smo članovi crkve Hristove.

Zato, svaki od nas silom vere dane nam od Boga, može da kaže: „Sve mogu u Hristu, koji mi moć daje“, neprestano pitajući: „Kakav sam ja član crkve Hristove? Da li sam poslušan svojoj crkvi koja me uči dobru, čestitosti, svetosti i plemenitosti, koja uči i mene i decu moju?

Svojim vaskrsenjem Hristos sjedinjuje s nama naše mile i drage, žive i preminule u pravoslavnoj veri. Njime znamo i osećamo da su oni sa nama i mi sa njima spojeni neraskidivim vezama u večnoj ljubavi Božjoj.

Ovaj veliki dan, sveti dan, dan Vaskrsenja Gospoda našega Isusa Hrista, svojim značenjem, svojom porukom i poukom obavezuje sve nas da svoju veru pravoslavnu čuvamo i pravilno je ispovedamo. Obavezuje nas da iznad svega - u svakom čoveku, i u sebi samima čuvamo ljudsko dostojanstvo. Jer je Sin Božji uzeo na sebe grehe svega sveta, postradao i vaskrsao, da bi sve ljude učinio sinovima Božjim.

Ovaj praznik nam nalaže da svoj život provodimo u punom osećanju odgovornosti. Dužnosti koje obavljamo - bilo da smo u domu, u polju, u fabrici za mašinom, kao učitelji i vaspitači, kao sveštenoslužitelji i propovednici Istine, kao državnici i čelnici ovoga naroda, da ih obavljamo valjano i odgovorno. Uvek u ime Boga koji nas je zadužio da ljubavlju i žrtvom iskupljujemo vreme svoga života, pritom čuvajući se da niko zbog nas ne zaplače i ne bude žalostan. Blagodareći vaskrslom Gospodu, svaka nevino prolivena suza čovečja sačuvana je u nedrima Bogočoveka.

Stoga, deco naša duhovna, čuvajte u ljubavi tajnu života koju je ustanovio i osvetio sam Bog. Ovo radi blagostanja i ugleda našega, radi naše dece - najvećega blaga, zbog kojih živite i radite. Iskrena vernost i uzajamno praštanje da ne izostane.

Poštujte i čuvajte svetinju hrišćanskoga braka, jer je ona osnov uzvišene, zdrave i čestite porodice. Čedomorstvo, najveći zločin ovoga veka, kao kuga se širi u našem narodu. Strašno je i pomisliti da pola miliona nerođene dece svake godine biva lišeno života, ne ugledavši svetlost sveta. Supružnici, imajte na umu reči Gospodnje: „Ne ubij! Jer ko ubije, biće kriv sudu“.

Pozdravljamo naše majke, koje ljubavlju danonoćno bdiju nad kolevkama svoje dece, na ovaj veliki dan radosti i života. Pozdravljamo bolesne, prezrene, ponižene i utamničene; pozdravljamo sve trudoljubive i radnike, putnike i namernike; učitelje i one koji se uče; pozdravljamo ktitore i priložnike, neimare i zadužbinare. Za prognane i izgnane sa svojih ognjišta sa verom i nadom molimo se, da Bog obriše svaku suzu sa lica njihovih. Neprestano se molimo Vaskrslom Hristu za našu braću i sestre na Kosovu i Metohiji. Molimo ih da nikada ne klonu duhom i da ostanu verni svojoj pravoslavnoj veri na svom i našem pradedovskom ognjištu.

Iznoseći pred vas, draga braćo i sestre, značaj Svetog Vaskrsenja Hristovog za vascelo čovečanstvo, u očinskoj ljubavi, molimo vas da zdravo i trezveno pazite na događaje i vreme u kome živimo. Razlikujmo dobro od zla, privremeno od večnog, nepropadljivo od propadljivog.

Molimo se vaskrslom Gospodu da njegovo Vaskrsenje doživimo kao svoje sopstveno vaskrsenje i izbavljenje od duhovnih i moralnih bolesti i iskušenja svake vrste!

Neka sve vas u otadžbini, vas u rasejanju kao i sve ljude dobre volje, obasjaju svetli zraci Hristovog vaskrsenja: „Ne bojte se, ja sam pobedio svet. Ja sam vaskrsenje i život, i svaki koji veruje u mene, ako i umre, živeće“ - svedoči nama za nauk vaskrsli Gospod.


Dano u Patrijaršiji srpskoj u Beogradu, o Vaskrsu 2012.

Irinej, po milosti Božijoj pravoslavni arhiepiskop pećki, mitropolit beogradsko-karlovački i patrijarh srpski, sa svim arhijerejima Srpske pravoslavne crkve - sveštenstvu, monaštvu i svima sinovima i kćerima naše svete Crkve: blagodat, milost i mir od Boga Oca, i Gospoda našega Isusa Hrista, i Duha Svetoga, uz radosni vaskršnji pozdrav večne istine, nade i ljubavi:


Hristos vaskrse!

Vaistinu vaskrse!