SUMIRAJUĆI rezultate tromesečnog rada, ministar zdravlja Zoran Stanković izjavio je u petak da su pripremljene radne verzije izmena i dopuna zakona o zdravstvenoj zaštiti i o zdravstvenom osiguranju. Novina je da se stomatološke usluge do 26. godine života vraćaju u paket obaveznog zdravstvenog osiguranja. Uz to, na specijalizaciju deficitarnih grana medicine, kao što su anesteziologija ili radiologija, ići će se odmah posle pripravničkog staža i položenog stručnog ispita,

Ministar je rekao da se menja pravilnik za obavljanje dopunskog rada u zdravstvu, a ideja je da se taj rad omogući samo zaposlenima koji ispunjavaju normu u redovnom radnom vremenu.

- Transparentnost u radu i borba protiv korupcije, izmena zakonskih propisa kako bi se unapredila zdravstvena zaštita i dostupnije zdravstvene službe socijalno najugroženijima, pacijent u središtu zdravstvenog sistema, prioriteti su u radu Ministarstva zdravlja - rekao je ministar.

On je, međutim, napomenuo da je budžet Ministarstva zdravlja za 2011. dva puta manji nego 2007. godine i iznosi 3,7 milijardi dinara. Od toga je za nabavku opreme i investicije namenjeno 906 miliona dinara.