PUKOVNIK Marijan Novaković, plastični hirurg, novi je načelnik VMA. Tako je posle šest godina sa čela ove ustanove otišao general-major Miodrag Jevtić, koji je ukazom predsednika Republike pre dva dana unapređen za rektora Univerziteta odbrane.

Kolege Marijana Novakovića, dosadašnjeg rukovodioca Klinike za plastičnu hirurgiju i opekotine, ne misle da će mu ”samo” tri zvezdice na ramenima biti prepreka da dobro vodi jednu od najboljih zdravstvenih ustanova u zemlji. On je dugo u VMA, dobro poznaje organizaciju ove kuće sa 27 klinika i 17 instituta, u kojoj se godišnje uradi više od pola miliona pregleda, a bolnički leči 30.000 pacijenata.

U sredu ni Jevtić ni Novaković nisu hteli da daju izjave, a zaposleni u ovoj ustanovi ne očekuju da će zbog kadrovskih promena menjati ”kurs” ustanove. Ova kuća, praktično, i dalje ostaje pod upravom generala Jevtića, koji će kao rektor novog vojnog univerziteta biti zadužen za sve njegove delove.

Univerzitet čine VMA i Visoka škola VMA, koja trenutno školuje drugu generaciju studenata medicine. Pod istom ”kapom” su i Vojna akademija i Vojnotehnički institut (VTI).