Od 11. novembra u svim zatvorenim javnim prostorima i na radnom mestu biće zabranjeno pušenje. Za kršenje Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu, kazne su 5.000 za pojedince i od 500.000 do milion dinara za pravna lica.

Pušenje će biti zabranjeno u svim državnim institucijama, a zabrana je već na snazi u Skupštini Srbije i Vladi Srbije.

- Kod nas je ta odluka već zaživela u jednom broju objekata, dok se u ostalim uvode oznake zabrane, tako da će do 11. novembra u svim institucijama Gradske uprave biti zabranjeno pušenje - kaže Aleksandar Antić, predsednik Skupštine Beograda.

RESTORANI I KAFIĆI
U ugostiteljskom objektu manjem od 80 metara kvadratnih vlasnik može da dozvoli ili da zabrani pušenje, dok je u objektima većim od 80 metara kvadratnih vlasnik dužan da najmanje polovinu stolova, pultova i šankova odredi za nepušače. Taj prostor mora biti kod ulaznih vrata.

U obe zgrade Skupštine Srbije - na Trgu Nikole Pašića i u Ulici kralja Milana, uključujući i bife i restoran - zabrana pušenja uvedena je od 19. oktobra, a šefovi poslaničkih grupa zaduženi su da kontrolišu da li se poslanici pridržavaju zabrane.

Pušenje je zabranjeno u svim zatvorenim radnim i javnim prostorijama u Skupštini, odnosno u kancelarijama, svim salama za sednice parlamenta i odbore, novinarskim sobama, hodnicima, holovima, liftovima i službenim automobilima.

Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu usvojen je 5. maja ove godine.

Zakonom je pušenje zabranjeno “u svakom zatvorenom radnom i javnom prostoru”, kao i u prostoru “koji je funkcionalni deo prostora u kome se obavlja zdravstvena i socijalna zaštita, vaspitanje i obrazovanje, uključujući i dvorišni prostor, kao i otvoreni prostor za pozorišne, bioskopske i druge predstave”.

U Republičkoj komisiji za prevenciju pušenja kažu da zbog kontrole zabrane pušenja neće biti povećan broj inspektora.

Srmena Krstev, iz te komisije, ukazuje da je za sprovođenje zabrane pušenja odgovoran direktor ili vlasnik firme, upravnik ili dekan fakulteta, koji mogu da odrede i odgovorno lice za kontrolu zabrane.

Prema njenim rečima, u određenim firmama može postojati prostorija namenjena isključivo za pušenje, koja se ne sme koristiti za neku drugu delatnost.