ZA lečenje obolelih od dijabetesa iz kase zdravstvenog osiguranja izdvojeno je prošle godine 19,3 milijarde dinara, a samo na terapiju - lekove i insuline - potrošeno je tri milijarde! Iako troškovi lečanja obolelih od šećerne bolesti, prema podacima Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, stalno rastu, u praksi, nažalost, i dalje imamo loše zbrinute dijabetičare.
Dva su problema: mnogi lekari ne znaju dovoljno o lečenju obolelih od dijabetesa, a ni svi oboleli ne vode dovoljno računa o svom zdravlju, pa među dijabetičarima ima dosta gojaznih, fizički neaktivnih, što dodatno komplikuje osnovnu bolest.
Kada se došlo do zaključka da se i pored obezbeđene savremene terapije mnogi dijabetičari ne leče dobro, krenulo se u edukaciju - i lekara, i pacijenata. "Novonordisk" je za to izdvojio milion evra i posle obuke je značajno povećan broj pacijenata na insulinu.
- Činjenica je da je u Srbiji, u poređenju sa Evropom, manji stepen insulizacije pacijenata, delimično što lekari ne uključuju insulin u terapiju, a delimično što pacijenti odbijaju da primaju insulin - kaže Svetlana Vukajlović, direktor Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje. - Posle edukacije broj dijabetičara na insulinu povećan je sa 50.000 na gotovo 80.000. Učinili smo sve što smo mogli i, ako ih uporedimo sa drugim grupama pacijenata, u poslednjih šest godina najznačajnije je unapređena upravo terapija dijabetesa.
Direktorka RZZO kaže da se sada o trošku osiguranja izdaje mnogo više i oralnih antidijabetika i insulina nego do 2004. godine, a svi od insulina zavisni dijabetičari su prevedeni na PEN i stojedinični insulin, što je i evropski standard. Tamo gde je to medicinski opravdano, obezbeđeni su i dosta skuplji analozi insulina, pacijenti na intenziviranoj terapiji insulinom (četiri i više puta dnevno) o trošku osiguranja dobijaju tračice za merenje šećera u krvi, imaju pravo na plaćenu rehabilitaciju u Vrnjačkoj banji.
Dijabetes je, međutim, sve veći problem čovečanstva. Šećerna bolest je dobila razmere pandemije, a prognoze su sumorne. Od dijabetesa boluje 260 miliona ljudi u svetu, a smatra se da preddijabetes ima još 314 miliona njih.
- Svake godine u svetu od dijabetesa oboli sedam miliona ljudi, a predviđa se da će 2025. godine obolelih biti više od 380 miliona - upozorava profesor dr Ljiljana Bajović, endokrinolog i predsednik Saveza društava Srbije za borbu protiv šećerne bolesti. - Svakog dana od dijabetesa oboli 210 dece, a svakih 10 sekundi jedna osoba u svetu umre od ove bolesti. Procenjuje se da u Srbiji od dijabetesa boluje oko 500.000 stanovnika.
Prof. Bajović upozorava da bar jedna trećina njih, a možda čak i polovina nemaju dijagnozu, a lekaru se javljaju tek kada nastupi neka od komplikacija u poodmakloj fazi ove bolesti.
Kod 85 do 95 odsto obolelih od dijabetesa tipa dva prisutna je i gojaznost, a poslednjih godina se ovaj tip dijabetesa sve više registruje kod dece. Šećerna bolest je u Srbiji četvrti uzročnik invaliditeta i smrtnosti. Kasne komplikacije dijabetesa dramatično narušavaju kvalitet života obolelih, ali i značajno uvećavaju troškove lečenja.
Dijabetes ubija podmuklo, a velike nade se polažu u terapiju matičnim ćelijama, koja je u labaratorijskim uslovima dala ohrabrujuće rezultate. Radi se i na veštačkom pankreasu, ali sve to je, nažalost, još daleko od masovne primene.

TERAPIJA
U ODNOSU na okruženje Srbija ima najmanji postotak pacijenata na insulinu - navodi prof. Bajović. - Uglavnom se terapija sprovodi oralnim antidijabeticima, ali to ne znači da na tržištu Srbije nedostaju insulini. Naprotiv, ali kod nas postoji oklevanje kod ranog uvođenja insulina. Svi preparati koji se uvode su kvalitetni, poznatih proizvođača. Pre nego što se prevede na analog, pacijent mora da bude na humanom insulinu.

BRIGA O SVOM ZDRAVLjU
Da bi se postigla dobra regulacija šećerne bolesti, pored upotrebe lekova, potrebne su i druge aktivnosti - kaže prof. Ljiljana Bajović. - Posebno je važna edukacija ne samo profesionalaca već i pacijenata, njihovih porodica... Pacijent mora da bude naučen da se pravilno hrani, da dozirano bude fizički aktivan, treba da sprovodi samokontrolu bolesti...