U SRPSKOJ akademiji nauka i umetnosti za utorak je zakazano predstavljanje kandidata za nove redovne, dopisne i inostrane članove. Izborna skupština, koja se organizuje svake treće godine, biće 5. novembra. Na listi za redovne članove našla su se 23 imena, a za dopisne je predložen 61 kandidat.
Najviše "sveže krvi" moglo bi da dobije odeljenje medicinskih nauka, jer ima osam kandidata za redovne i čak 24 za vanredne članove. Podršku odeljenja da od dopisnih postanu redovni dobili su urolog Savo Perović, hirurg Radoje Čolović, histolog Vladimir Bumbaširević, endokrinolog Dragan Micić i urolog Jovan Hadži-Đokić. Sa ili bez podrške odeljenja, kandidovani su i kardiohirurg Ninoslav Radovanović, fiziolog Miodrag Čolić i nefrolog Vladisav Stefanović.
Od 24 lekara u "trci" za zvanje vanrednih članova, odeljenje je predložilo samo psihijatra Dušicu Lečić-Toševski i dalo podršku vaskularnom hirurgu Đorđu Radaku. Ali i ostala 22, bez podrške, imaju iste šanse na izbornoj skupštini. Na listi kandidovanih profesora su i ministar zdravlja Tomica Milosavljević, ginekolozi Nebojša Radunović i Aleksandar Ljubić, vaskularni hirurg Lazar Davidović, transfuziolog Bela Balint... Dok Vladimir Bumbaširević čeka izbor za redovnog, njegov brat Marko Bumbaširević, mikrohirurg, predložen je za dopisnog člana.
Ove godine, na Odeljenju jezika i književnosti, za jedan rang više mogli bi da se popnu dopisni članovi Svetlana Velmar-Janković i Dušan Kovačević. Zvanje dopisnih, ako dobiju podršku akademika, mogli bi da dobiju i pisci Miro Vuksanović, Rajko Petrov Nogo, Goran Petrović, Milovan Vitezović...
Odeljenje društvenih nauka, kome je "podmlađivanje" najpotrebnije, jer sa svega šest redovnih članova, prema procenama upućenih, preti da se ugasi, predložilo je samo Vojislava Stanovčića za redovnog i psihologa Aleksandra Kostića za dopisnog člana. Bez podrške odeljenja, za ulazak u Akademiju kandidovali su se i profesori Bojan Jovanović, Dimitrije Kalezić, Mikloš Biro i Danilo Ž. Marković.
Akademici istoričari, dvotrećinskom većinom, za redovne članove predložili su četvoro kolega, a za dopisnog samo Mihaila Vojvodića.

PROCEDURA
KANDIDATIMA je teže da dobiju podršku kolega, jer da bi ih zvanično predložilo odeljenje, treba da dobiju glasove dve trećine članova. Na skupštini se "prolazi" lakše i dovoljan je 51 odsto glasova akademika.