U BEOGRADU je u subotu, u osamdeset devetoj godini, preminuo akademik Dušan Kanazir. Bio je redovni član odeljenja hemijskih i bioloških nauka SANU, i predsednik Akademije u periodu od 1981. do 1994. godine. Dušan Kanazir rođen je u Mošorinu.
Naučni rad posvetio je istraživanjima u oblasti molekularne biologije. Doktorirao je fiziološke nauke na univerzitetu Libr u Briselu, a bio je redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta i kasnije načelnik laboratorije tadašnjeg Instituta "Boris Kidrič" u Vinči.
U SANU je primljen kao član odeljenja prirodno-matematičkih nauka, a od osnivanja je prešao u odeljenje hemijskih i bioloških nauka. Autor je mnogobrojnih radova i knjiga, dobitnik mnogih priznanja i član nekoliko stranih akademija, kao i domaćih i inostranih stručnih udruženja.