KANAL Dunav-Tisa-Dunav je najugroženija voda u našoj zemlji - pokazao je desetogodišnji presek merenja kvaliteta površinskih voda sa ukupno 143 merna mesta i 15.228 uzoraka iz reka i jezera. Od tog broja, 227 uzoraka iz reka i kanala DTD u Vojvodini dobilo je ocenu „veoma loš.“
- Najugroženiji je kvalitet reka i kanala u Vojvodini, jer je 51 odsto uzoraka ocenjen kategorijom „loš“ i „veoma loš“ - kaže za „Novosti“ dr Nebojša Veljković, šef Odseka za praćenje stanja voda, zemljišta i biodiverziteta u Agenciji za zaštitu životne sredine. - Vode koje su ocenjene kao „veoma loše“ mogu se koristiti samo za navodnjavanje, a posle savremenih metoda prečišćavanja, i u industriji, izuzev prehrambene.
Na osnovu pet indikatora za praćenje kvaliteta površinskih voda, koje primenjuje Agencija, posebno je alarmantno stanje voda u Velikom bačkom kanalu, nizvodno od Vrbasa, jer je ova deonica otvoreni kanalizacioni kolektor. Veljković upozorava da su najveći zagađivači neprečišćene otpadne vode iz prehrambene industrije, mlinsko-pekarske industrije, šećerana...
U istom periodu, na rekama sliva Južne, Zapadne i Velike Morave bio je 21, a na rekama sliva Save, Kolubare i Drine svega sedam uzoraka vode u kategoriji „veoma loš“. Analiza je pokazala da je najbolji kvalitet bio na rekama sliva Save sa slivovima Drine i Kolubare, gde je 88 odsto uzoraka u kategoriji „dobar“, „veoma dobar“ i „odličan“.
- „Odlične“ vode se, uz filtraciju i dezinfekciju, mogu upotrebljavati za snabdevanje naselja vodom i u prehrambenoj industriji, a površinske vode za gajenje plemenitih vrsta riba. Vode, čiji je kvalitet „dobar“ i „veoma dobar“, mogu se u prirodnom stanju upotrebljavati za kupanje i rekreaciju građana.

SKORO ZA PIĆE
KAO primer netaknute prirode, najčistije su male reke Jerma i Visočica u jugoistočnoj Srbiji. Analiza uzoraka potvrdila je da se ta voda, često samo uz dezinfekciju, može koristiti za piće.

KVALITET
OPADA kvalitet voda i jezera akumulacija - kaže Veljković. - Najbolji je bio na akumulacijama Zvornik, Bajina Bašta, Kokin Brod, Sjenica, Bresnica i Vlasina. Najslabiji kvalitet je bio u Vojvodini na Palićkom i Ludoškom jezeru i akumulaciji Moravica, u kategoriji „loš“, pa se ove vode ne mogu upotrebljavati za kupanje.