IZBORI za nove članove Srpske akademije nauka i umetnosti ulaze u poslednji krug. U četvrtak je održan sastanak na kome je predsedništvo SANU dalo podršku kandidatima koje su predložila odeljenja. Za početak novembra zakazana je izborna skupština, koja se organizuje na svake tri godine.
Odeljenja su predložila, a predsedništvo potvrdilo, 22 kandidata za dopisne i 24 za redovne članove Akademije. Ukoliko svi budu izabrani, za Akademiju će to da znači koliko-toliko podmlađivanje, ali ne i veći broj članova od uobičajenog, jer je od poslednjih izbora preminulo 25 akademika.
Na spisku predloženih za redovne članove su, između ostalih, fizičar prof. dr Đorđe Šijački, istoričar prof. dr Ljubomir Maksimović, i profesori doktori medicinskih nauka Savo Perović i Vladimir Bumbaširević.
Na listu dopisnih članova, prema mišljenju predstavnika odeljenja, treba da dođu i pisci Miro Vuksanović i Goran Petrović, istoričar Mihailo Vojvodić, likovna umetnica prof. Milica Stevanović...
Na odeljenjima su dobili dvotrećinsku podršku, a na skupštini će biti dovoljno da za njih glasa više od polovine članova. Ali, šansu da uđu u Akademiju dobiće na skupštini i kandidati koje nisu podržala odeljenja. I za njih je dovoljno više od 50 odsto glasova.