RUDO - U kanjonu reke Prače ovih dana su iskopani posmrtni ostaci Vojislava Mihailovića, sina đenerala Draže - saznajemo nezvanično. Mihailovićev sin poginuo je 21. maja 1945. godine prilikom povlačenja ostatka Dražine grupe sa Zelengore i Foče na putu ka Srbiji.
- Tačno je da je grob otkriven, ali dok DNK analiza ne potvrdi ovu priču, uzdržavamo se od bilo kakvih komentara i saopštenja - rekli su za “Novosti” aktivisti RP iz Višegrada. Svim aktivnostima oko pronalaženja groba Vojislava Mihailovića koordinirao je, inače, Ravnogorski pokret Rogatice i Višegrada.Posmrtni ostaci odneti su u manastir Dobrun.
Od 13. maja 1945. godine, kada su na Zelengori, u okršaju sa partizanima, Dražini četnici pretrpeli velike gubitke, započela je “Bosanska golgota” za Jugoslovensku vojsku u otadžbini, koja se, zajedno sa Dražom povlačila ka Srbiji, a drugi deo ka Sloveniji i Austriji.
Draža je posle prelaska reke Prače stigao na Romaniju sa dvadesetak svojih boraca. Kasnije se prebacio na Sjemeć, a onda na Ravance, gde se sastao sa Kalabićem.