OKO 60 odsto dece sa smetnjama u razvoju u Srbiji nije obuhvaćeno obrazovnim sistemom, pokazuju rezultati istraživanja nevladinih organizacija koje se bave ovim problemom. Takođe, oko 70 odsto osoba sa invaliditetom živi na ivici siromaštva.
Prema rečima Nataše Milojević, iz Udruženja „Veliki i mali“, ova deca su izolovana u svojim kućama, bez šanse da iskažu sposobnosti. Dodatni problem je što se ne vodi precizna evidencija o uključenosti dece sa smetnjama u razvoju u specijalne ili redovne škole.
- U izveštaju Vlade Srbije o poštovanju povelje UN o pravima deteta za period od 1992. do 2005. navodi se da 15 odsto dece sa intelektualnim smetnjama pohađa specijalne škole, a samo jedan odsto ide u vrtiće - rekla je Milojevićeva. - Međutim, ističe se i da ti podaci nisu potpuni i precizni.
Ljupka Mihajlovski. izvršna direktorka Udruženja studenata sa hendikepom, istakla je da se uključenje dece sa hendikepom u redovne škole u Srbiji ne radi sistematski i da nastavni kadar nije dovoljno obučen za to. Ona je naglasila da ova deca postižu bolje rezultate ukoliko su uključena u redovne škole.
- Deca sa nedostatkom sluha, bez obzira na to što im je intelekt potpuno očuvan, često se „na silu“ upisuju u specijalne škole - rekla je Mihajlovska. - Sa tom decom se ne radi na razvijanju njihovih intelektualnih sposobnosti koje su u potpunosti očuvane, pa se tako stvara pseudoretardacija.
Istraživanja su pokazala da 80 odsto učenika specijalnih škola u Srbiji čine Romi, a neki od razloga što ne idu u redovne škole su siromaštvo i lakše završavanje ovih škola. Stručnjaci su se složili da je inkluzija u Srbiji neophodna i da se ona ne može sprovesti preko noći, već zajedničkom strategijom organizacija koje se bave osobama sa hendikepom, dece, njihovih roditelja i državnih institucija.

BROJKE
60 odsto dece sa smetnjama u razvoju nije uključeno u obrazovanje
80 odsto učenika specijalnih škola u Srbiji čine Romi
15 odsto dece sa intelektualnim smetnjama pohađa specijalne škole