BEOGRAD - Srpska akademija nauka i umetnosti dobiće sledeće nedelje novog predsednika, 22. po redu od svog osnivanja 1887. godine. Na skupštini zakazanoj za 29. mart 104 redovna i 57 dopisnih članova Akademije tajnim glasanjem će izabrati Izvršni odbor novog predsedavajućeg, dva potpredsednika i generalnog sekretara.

U predlozima koje je saopštio akademik Dragomir Vitorović stoji da bi se na čelu naše najviše naučne institucije mogli naći dosadašnji predsednik Nikola Hajdin ili sekretar Odeljenja istorijskih nauka Vasilije Krestić.

Potpredsednik SANU za prirodne nauke akademik Stevan Koički jedini je kandidat za to mesto i za predstojeći mandat, a generalni sekretar SANU, akademik Nikola Tasić jedini konkuriše za drugog potpredsednika, zaduženog za društvene nauke, i on bi na toj funkciji zamenio akademika Mladena Srbinovića. Kandidat za generalnog sekretara je redovni član Akademije iz Odeljenja društvenih nauka Dimitrije Stefanović.

Obrazlažući predloge novih kandidata, akademik Dragomir Vitorović za "Novosti" kaže:

- Predlozi su zasnovani na pozitivnoj oceni dosadašnjeg rada i rezultata Izvršnog odbora SANU. Posle neželjene izlolacije Akademije Izvršni odbor je ponovo uspostavio saradnju sa asocijacijom 54 evropske akademije, zapravo, ponovo smo postali članovi te "mreže" akademija.

Prema rečima akademika Vitorovića,zahvaljujući dosadašnjem rukovodstvu obezbeđeni su bolji uslovi za umetnički i naučni rad u Akademiji, rekonstruisana zgrada SANU, unapređen radni potencijal i osvežen sastav Akademije izborom 40 novih dopisnih članova, održani mnogi naučni skupovi i objavljeni kapitalni zbornici radova.

Od svih članova SANU, po slovu Statuta, sa spiska za glasanje biće izuzeto njih 12, koji zbog bolesti ili iz drugih razloga, u proteklih godinu dana nisu učestvovali u radu, a ukoliko predloženi kandidat ne dobije potreban broj glasova, Statut predviđa ponavljanje izbora.