APELACIONI sud u Beogradu odlučio je da je jedini predsednik Advokatske komore Beograda - Jugoslav Tintor. Najnovijom presudom, beogradska Apelacija potvrdila je odluku Višeg suda u Beogradu, kojom su odbijeni kao neosnovani svi tužbeni zahtevi za poništaj izbora u AKB od 13. maja 2017, na kojima je Tintor izabran.

Tako je konačno, posle pune dve godine suđenja i velikih drama oko zauzimanja prostorija, obijanja vrata i međusobnih optužbi, pravosnažnom presudom stavljena tačka na pitanje legaliteta rukovodstva AK Beograda. Legalitet je osporavao Vladimir Gajić, izabran na "paralelnim" izborima 2017. Tintor je zatim ponovo izabran za predsednika u novembru prošle godine, zbog čega je Gajić uložio tužbu.

- Upravni odbor AKB, na čelu s Tintorom, vratio je mandate advokatima Beograda radi provere sopstvenog legitimiteta i sproveo nove izbore za sve organe 4. novembra 2018. Na njima je, prvi put u istoriji Komore, glasalo 1.000 advokata. Tako je otklonjena svaka dilema oko toga ko uživa većinsku podršku beogradskih branilaca, jer je Tintor ponovo izabran za predsednika sa ubedljivih 760 glasova - podsećaju u AKB.

Pročitajte još - Jugoslav Tintor ponovo izabran za predsednika AKB

U najnovijoj sudskoj odluci navodi se da je u uslovima nepostojanja legitimnog Upravnog odbora, jedino Skupština, kao najviši organ Komore, mogla da preuzme ovlašćenja UO i da je sve odluke donela u skladu sa Statutom. Zbog toga je sud odbio sve tužbene zahteve za poništaj izbora 13. maja, i još naveo da je UO AKB, koji je odlučio da se izborna skupština zakaže za 10. jun 2017, bio bez potrebnog kvoruma, kao i da su u radu UO na sednici 20. marta 2017. učestvovali i članovi kojima su mandati poništeni pravosnažnim presudama Višeg suda.