POVODOM fizičkog napada na advokata Dragoslava Ljubičanovića u kancelariji javnog beležnika Zorana Rafailovića, Advokatska komora Srbije i Advokatska komora Beograda zahtevaju od organa krivičnog gonjenja da najhitnije preduzmu sve mere iz svoje nadležnosti kako bi se identifikovala lica koja su nanela telesne povrede advokatu dok je klijentima pružao pravnu pomoć, saopštile su komore.

- Napad na našeg kolegu predstavlja napad na sve advokate - konstatuju u AKS i AKB, i navode da ih posebno zabrinjava nestručno postupanje notara Rafailovića, koji je u ostavinskom postupku propustio da konstatuje identitet prisutnih, odbio da unese u zapisnik da postoji vanknjižna imovina ostavioca, a na insistiranje advokata da postupa po zakonu, naložio zaposlenima da ga izbace iz kancelarije.

Povodom tuče u notarskoj kancelariji, pre dva dana, oglasila se i Javnobeležnička komora Srbije, koja je konstatovala da neće uzimati ulogu ni tužioca ni sudije, već će "poštujući načelo kontradiktornosti, pažljivo razmotriti argumente pre ishitrenog donošenja zaključaka".

Pročitajte još - SUKOB U JAVNOBELEŽNIČKOJ KANCELARIJI: Sevale pesnice notara i advokata

- Ovom nemilom događaju prisustvovao je veliki broj svedoka, koji mogu dati iskaz. Postoje ozbiljne indicije da je u postupku koji je vođen pred beležnikom, on bio izložen fizičkoj i psihičkoj torturi. Verujemo da će nadležni utvrditi ko je u konkretnom slučaju odgovoran - kažu u JB komori.