ČUVATI svakog čoveka i vrednovati znanje - trebalo bi među prvim zapovestima da budu i za državu i za svakog od nas. Svaki dobar domaćin zna da se voćka koja dobar rod donosi posebno neguje. Tako i porodice sa više dece i spremne za više poroda trebalo bi da budu posebno podržane. A ne da najbrojnije porodice budu najsiromašnije.

Pročitajte još: Vujadin Savić: Porodica i ljubav ključ svega, svrha života

Roditelje motivisati i podržati, a deci stvarati uslove za normalan život i ambijent iz kojeg neće morati ili želeti da odu, nakon što ih ovaj siroti narod odgaji i odškoluje. Takav ambijent, u kojem će se vrednovati znanje, pamet i delo, a ne stranačka pripadnost i "snalažljivost", u stvari, najpre su dobar motiv za roditelje. Zar ima neko ko želi da su deca njegova daleko od njega?!

Motiv za roditelje, posebno majke, mogao bi da bude i taj što će broj dece biti jedna od stavki koja će uticati na visinu penzije. Dok se jedne majke posvećuju deci, druge dame jure karijeru i nadaju se visokoj penziji, koju će da obezbede tuđa deca.