KADA je Srbija u 19. i 20. veku, pod vladavinom Karađorđevića i Obrenovića, bila monarhija njene teritorije i broj stanovnika stalno su se povećavali.

Naša zemlja je tada jačala privredno, vojno, diplomatski, politički, pravno, kulturno, naučno i u svakom drugom pogledu. Kraljevina Srbija posle 1903. godine imala je tako snažnu valutu, da se dinar u Parizu menjao za franak u odnosu - jedan prema jedan. Kralj Petar Karađorđević je imao skromnu državnu apanažu i morao je da moli ministra finansija Lazara Pačua da mu odobri kredit, kako bi imao novca za udaju kćeDurke.

Postojala je apsolutna nezavisnost štampe, što je garantovao i zakon u kojem je pisalo: "Štampa u Kraljevini Srbiji je slobodna". Vladala je i sloboda političkog udruživanja i organizovanja, tako da su delovale desetine političkih stranaka, uključujući i anarhističke. Kraljevina Srbija pobedonosno je okončala oba balkanska i Prvi svetski rat. Čak i kada su narod i vlada bili u izbeglištvu, Srbija je za sve vreme Velikog rata uredno otplaćivala rate kredita zapadnim poveriocima. Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca stvorena 1918. godine bila je prva država Južnih Slovena od njihovog dolaska na Balkan. Ta država je na platformi integralnog jugoslovenstva za veoma kratko vreme ujedinila različite narode, konfesije, kulture, ekonomska uređenja i pravne sisteme (Kraljevine Srbije, Kraljevine Crne Gore, Austrougarske, Italije, Otomanske imperije...).

Kraljevine Srbija, SHS i Jugoslavija bile su pravne države. Kralj Aleksandar je izgubio sudski spor oko vinograda, koji je vodio s jednim seljakom iz Topole. Jugoslavija je za vreme Vlade Milana Stojadinovića imala konvertibilnu valutu. Poštovana su sva nacionalna i religijska prava naroda koji su živeli u Kraljevini. Tako su pripadnici muslimanske vere mogli da primenjuju šerijatsko pravo u bračnim i porodičnim odnosima, a u Vojsci se hrana za regrute ove vere spremala na tradicionalan način u skladu s pravilima islama.

Vraćanjem takve monarhije, Srbija bi se vratila Srbiji. Povratak monarhije je zato povratak onog najboljeg iz naše tradicije.