ZAGREB
SPECIJALNO ZA NOVOSTI

BIVŠI penzionisani general JNA i Hrvatske vojske Antun Tus na suđenju Tomislavu Merčepu u Zagrebu potvrdio je da se i devedesetih godina, kada su počeli sukobi u bivšoj Jugoslaviji, znalo da Merčepova jedinica čini zločine. Uz to merčepovci nisu ni poštovali naredbe, pa je Merčep dva puta izbegao da učestvuje u borbama u Vukovaru.

Iako je iz Zagreba stigla naredba da Merčepovi ljudi pokušaju da odbrane neka sela oko Vukovara, oni se tamo jednostavno nisu pojavili. Obrazloženje nikom nisu dali, a tako su se ponašali i drugde, pa je uvek bilo nejasno ko direktno komanduje merčepovcima. Isto tako, Merčep je svojim ljudima zapovedio da se povuku u vreme kada je pripreman proboj prema Vukovaru, a razlog te naredbe nikom nije bio jasan.

ŠUŠAK ANTON Tus je posvedočio da je Merčepa najčešće pokrivao tadašnji ministar odbrane Gojko Šušak, ali i mnogi iz hrvatskog političkog i vojnog vrha. Bilo je i pritisaka na Tusa da se dodeli Merčepu čin u Hrvatskoj vojsci, ali je to odbijeno, jer formalno nije pripadao vojsci. Na kraju se sa takvim stavom složio i Tuđman, iako su ga uveravali da bi Merčepa "trebalo nagraditi".

Zbog svega toga je, kako je na sudu potvrdio Tus, tadašnji glavni inspektor Hrvatske vojske Martin Špegelj napisao krajnje negativan izveštaj o Merčepu i jedinici, koji je na uvid dobio Franjo Tuđman. Špegelj je tražio da se Merčepovi ljudi razoružaju, a tadašnjeg hrvatskog predsednika je upoznao sa činjenicom da su umešani u brojne zločine.

Tusovo svedočenje samo je jedno u nizu koje pokazuje da su i Tuđman i njegovi ministri dobro znali za zločine prema Srbima koji su u to vreme činile mnoge jedinice na terenu. Međutim, uprkos pisanim izveštajima i brojnim iskazima koji su došli do Tuđmana i vojnog vrha Hrvatske, ništa se nije preduzimalo. Tako je i Merčep mogao dalje da nastavi sa zločinima, uz blagonaklon stav zvaničnog Zagreba.

Dugo posle sukoba u bivšoj Jugoslaviji želelo se prikazati kako hrvatski politički i vojni vrh nije znao za zločine počinjene nad Srbima, ali su nedavna svedočenja u procesu protiv Merčepa pokazala drugu istinu.

Pritužbe na Merčepa dolazile su i iz drugih krajeva Hrvatske, pa je i vojni zapovednik Bjelovara detaljno opisao što rade pripadnici jedinice koja je pripadala MUP-u. U jednom izveštaju je pisalo da MUP-ova jedinica pod zapovedništvom Merčepa treba da se vrati u Zagreb i da joj se zabrani dejstvo, ali to nikada nije provedeno.

Ni administrativno nikada nije do kraja rešen status Merčepove jedinice, pa zvanično nije donesena ni odluka ko je formalni zapovednik jedinice.