LESKOVAC – Nikakve nedoumice i nesporazumi ne postoje.Zajedno ćemo posao privesti kraju jer je povratak dr Stojkovića u Leskovac velika šansa za razvoj čitavog kraja, izjavio je posle sastanka sa dr Stojkoivćem predsednik leskovačke opštine Vladan Marinković.

Specijalna bolnica doktora Stojkoića zaposliće 10 radnika, ali će indirektno njegovo bavljenje naukom uposliti još 300 Leskovčana.Ukoliko projekat podrži republički Fond za razvoj sa 600 hiljada evra, koliko je potrebno za nabavku opreme, u Leskovcu će se formirati jedinstvena Banka matičnih ćelija i a Bolnica bi mogla da dobije status Institucije od nacionalnog značaja.

Posle desetomesečnih pokušaja da nabavi neophodnu opremu dr Stojkoić je bio na ivici snaga.Pripremao se da donese tešku odluku i napusti Leskovac u koji se sa suprugom Petrom, koja mu je najbliži saradnik, vratio posle 16 godina.U poslednjem trenutku u pomoć mu je pritekla lokalna samouprava koja je dala sve potrebne garancije za dobijanje kredita.

Bolnica u prvoj fazi treba da pomogne bračnim parovima da dođu do potomstva, a zatim da se razvija kao naučno-istraživačka institucija. . Marinković naglašava da su svi detalji potanko pojašnjeni u Projekciji isplativosti investicije koja je dostavljena republičkom Fondu za razvoj.Predviđeno je da se u Specijalnoj bolnici vrši usavršavanje medicinskog osoblja i predavanja na kojima će predavači biti eminentni svetski stručnjaci i domaći profesori.

Specijalna bolnica bi bila jedinstvena na našim prostorima jer bi se pored vantelesne oplodnje bavila “preimplantacionom genetskom dijagnostikom, derivacijom i karakterizacijom matičnih ćelija kao i obučavanjem mladih kadrova”.

- PGD podrazumeva utvrđivanje naslednih ljudskih bolesti na ranim ljudskim embrionima u plastičnoj šolji, a da se vitalitet tih embriona ne smanjuje, pojašnjava dr Stojković – Moguće je na osnovu jedine blastomere (ćelije embriona) utvrditi koji embrion nosi naslednu bolest.Ova metoda je zahvalna u porodicama koji imaju istoriju naslednih bolesti kao što su falciformna anemija, cistična fibroza, trizomija 21 ,Tarnerom sindrom.

KONKURS TEK PREDSTOJI
BEOGRAD- DA bi genetičar dr Miodrag Stojković dobio kredit od Fonda za razvoj Republike Srbije za izgradnju specijalne bolnice u Leskovcu, moraće da konkuriše za novi program za inovatore. Naime, Fond bi novi program, kojim su po prvi put predviđena izdvajanja iz budžeta u svrhu podrške inovacijama, trebalo da objavi ovog petka.

Prema rečima Goranke Popović, izvršnog direktora Fonda za razvoj, reč je o 200 miliona dinara, koji će se inovatorima pozajmiti na rok od pet godina, uz kamatnu stopu od jedan odsto godišnje i grejs period od godinu dana. Instrumenti obezbeđenja za ove kredite su uobičajeni: hipoteka, jemstvo, zaloga, a prihvataće se i avali banke.

Prvih 100 miliona dinara plasiraće se inovatorima kroz ove zajmove u trećem kvartalu godine, a drugih 100 miliona u poslednja tri ovogodišnja meseca. Da bi mogli da konkurišu za ove kredite, zainteresovani će morati da poseduju certifikat kojim dokazuju da su inovatori.

Sednica upravnog odbora Fonda za razvoj mogla bi da bude zakazana za kraj jula, odnosno početak avgusta...
D. I. K.