Agencija za restituciju u saradnji sa Poštom Srbije omogućila je svim strankama koje su podnele zahtev za vraćanje oduzete imovine ili obeštećenje da putem aplikacije na sajtu www.restitucija.gov.rs pogledaju svoje predmeta i informišu se o toku postupka pred Agencijom.

U ovoj elektronskoj bazi skeniran je svaki dokument koji se i fizički nalazi u predmetu, pa građani mogu da ostvare neposredan uvid u svoj predmet sa bilo kog mesta putem Inerneta, kao i da štampaju svu dokumentaciju iz predmeta, saopštila je Agencija.

Agencija za restituciju je prvi državni organ u Srbiji koji je obezbedio ovakvo softversko rešenje i mogućnost građanima da ostvare svoje zakonsko pravo uvida u spise predmeta, a na ovaj način omogućeno je svakoj stranci da to učini u svako vreme i na svakom mestu.

Ova aplikacija će svakako dati i snažan doprinos maksimalnoj transparentnosti sprovođenja postupka vraćanja oduzete imovine i obeštećenja.

To je i jedan od osnovnih uslova za njegovo zakonito i efikasno sprovođenje, u skladu sa obavezom koju je država preuzela donošenjem Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, kažu u Agenciji.

Osim toga, Agencija na ovaj način želi da da svoj doprinos razvijanju moderne uprave koja mora da bude, u skladu sa važećim zakonima, istinski servis građana Srbije.

Za sve dodatne informacije o načinu korišćenja ove elektronske baze predmeta svi zainteresovani mogu se obratiti INFO centru Agencije na broj telefona 011 3061 398 i 011 3061 387, kao i na zvaničnoj internet prezentaciji Agencije za restituciju www.restitucija.gov.rs, navedeno je u saopštenju.