MINISTARKA energetike i zaštite životne sredine Zorana Mihajlović izrazila je nadu da će Srbija naredne godine dobiti bolju ocenu Evropske komisije o primeni direktive zaštite od buke.

Na otvaranju skupa u hotelu ”Hajat” o primeni ove direktive, ona je navela da bi želela da u narednom izveštaju Evropske komisije stoji da je Srbija uradila mnogo više na primeni tog dokumenta.

Ona je naglasila da je zakon koji reguliše ovu oblast usvojen, ali da je potrebna njegova realizacija u praksi.