LJUDI koji su potpisali pismo u kome osporavaju rehabilitaciju Draže Mihailovića i nazivaju ga poniznim saradnikom okupatora - nisu relevantni istoričari. Niko od njih nije se bavio ozbiljnim istraživanjem Drugog svetskog rata, niti je iko od njih ikada viđen u arhivu da traži "živu" građu. Ti su istoričari vrsni poznavaoci lika i dela Josipa Broza Tita, tvrde istoričari mlađe generacije sa Instituta za savremenu istoriju u Beogradu. Bojan Dimitrijević i Kosta Nikolić, čija je specijalnost baš Drugi svetski rat - nezavisno jedan od drugog, dali su "Novostima" ovaj, gotovo identičan odgovor. Povod je bio pismo dvadeset istoričara koji osporavaju četnički pokret otpora i Dražu Mihailovića vade iz konteksta moderne istoriografije i vraćaju ga u komunistički stereotip.
- Čitajući njihovo pismo stiče se utisak da su se moje kolege potpisale ispod optužnice iz 1946. godine, kaže Bojan Dimitrijević. - Istoričari kojima, koliko je meni poznato, specijalnost nije Drugi svetski rat nisu rekli ništa novo. Oni su ispričati staru komunističku priču. Samo mnogo, mnogo zastarelu.
PREUVELIČANE BROJKE
DVADESET istoričara koji se protive rehabilitaciji Draže Mihailovića naveli su da je za dokazivanje da je Draža bespravno i nepravedno osuđen neophodan odgovarajući postupak što bi bio presedan u svetu. Istoričar Kosta Nikolić međutim kaže:
- Draža Mihailović je 1946. godine osuđen kao izdajnik, a ne kao ratni zločinac - kaže on. - Optužnica je imala 15, a presuda 8 tačaka. Njemu nije dokazano da je odgovoran ni po ličnoj, ni po komandnoj odgovornosti. General Jugoslovenske vojske u otadžbini osuđen je zbog izdaje narodnooslobodilačke borbe, zbog saradnje sa emigrantskom vladom u Londonu, zbog parola "Nije vreme za ustanak" i "Jako srpstvo - jaka Jugoslavija". Zašto ga danas posle toliko godina osuđuju i proglašavaju za ratnog zločinca!
Tendencija dvadeset istoričara, smatraju naši sagovornici, zapravo jeste ideološka. Oni pokušavaju da ignorišu relevantne istorijske podatke koji su u međuvremenu izronili iz mraka istorije Drugog svetskog rata, tvrde. Ravnogorski pokret jeste samonikao, kaže Dimitrijević, osnova njihove organizacije je gerilska, legalna vojska, za razliku od komunističke organizacije koja je bila ilegalna.
Istoričari protivnici rehabilitacije Draže Mihailovića naveli su da su "četnici u Sandžaku ubili 30.000 do 35.000 muslimana, mirnih stanovnika". aAkciju je vodio komandant crnogorskih četnika Pavle Đurišić.
- To su gluposti, preuveličane brojke, kaže Nikolić - Postoji originalni izveštaj Pavla Đurišića dostavljen Draži Mihailoviću. U njemu se navode detalji: on krenuo sa vojskom i sukobio se sa muslimanima. Tom prilikom, piše u izveštaju stradalo je 400 civila i 1000 ljudi pod oružjem. Antun Miletić i Vladimir Dedijer su u svojoj knjizi dodali po jednu nulu na te brojke, a ovi istoričari su koristeći njihove pogrešne podatke izgradili, naravno, pogrešnu priču. Čak i bosanski istoričari, koji su tokom 1999. godine objavili knjigu sa imenima nastradalih muslimana, nisu naveli da je stradalo više od 10.000 ljudi. Teza o 35.000 je preuveličana. Uostalom neka pruže dokaze da je toliko ljudi ubijeno.
KRST - FALSIFIKAT
ZA pavla Đurišića protivnici rehabilitacije Draže Mihailovića navode da je od Hitlera dobio gvozdeni krst.
- To je istorijski falsifikat - kaže Dimitrijević. - U ono vreme taj podatak bio je čista partizanska propaganda, obelodanjen da bi se četnici denuncirali. Đurišić nije mogao i da je hteo da dobije gvozdeni krst kada je maja 1943. godine, tokom bitke na Sutjesci, zajedno sa 2000 crnogorskih četnika uhapšen i deportovan u logor.
Što se tiče teze "homogene Srbije u kojoj je trebalo da ostane samo srpski živalj" koju je, kako tvrdi dvadeset istoričara, zagovarao Draža Mihailović, ona je, po rečima Bojana Dimitrijevića smešna. Jer...
- I osrednji školarci znaju da se četnička vojna organizacija zvala Jugoslovenska vojska u otadžbini i da se zagovarala jugoslovenska, trojna federalna država.
Kolaboracija generala Draže sa Nemcima, kažu naši sagovornici, stalna je i nepresušna tema starijih socijalističkih istoričara. Ona je prevaziđena još pre dvadesetak godina i u srpskoj i u stranoj literaturi, i od tada ona se ne tumači na takav način.
Zašto bi grupa istoričara digla svoj glas protiv rehabilitacije Draže Mihailovića je pitanje koje je u domenu predviđanja, a istoričari sa Savremenog instituta za istoriju, o tome kažu: "Može biti da oni i dalje imaju politički i ideološki motiv da se sakrije totalitarno nasleđe srpskog društva i zločini koje su komunisti počinili".
A sudeći po "argumentima" koje su "istoričari koji su čitali istoriografiju iz druge ruke" naveli protiv generala Jugoslovenske vojske u otadžbini Bojan Dimitrijević i Kosta Nikolić zaključuju: "Nivo ozbiljnosti ovih koji ga napadaju je takav da Draža nema čega da se plaši".

PITANJA
Istoričar Kosta Nikolić kaže da površnim istoričarima nema šta da odgovara, jer o suštini četničkog pokreta postoji bogata arhivska građa. Ali za njih ima pitanja:
Da li su čuli za partizanske zločine počinjene od oktobra 1944. do decembra 1945. godine?
Da li uopšte znaju za zločine partizana prema srpskom narodu?
Da li uopšte znaju za ijedan partizanski zločin?
O posledicama jednopartijskog sistema?
O građanskom ratu?
O pasjim grobljima?
O pregovorima partizana i Nemaca avgusta 1942. i marta 1943. godine?
Da li znaju da su Nemci u dva navrata - decembra 1941. i jula 1943. - ucenili glavu Mihailovića na 100.000 maraka?

OSPORAVANJE
MOGU li njihova osporavanja da utiču na tok i sudbinu rehabilitacije Draže Mihailovića?
- Ne mogu, odgovaraju, istoričari, jer ova paskvila nema relevantnu težinu. Svaki student na četvrtoj godini bi se zapitao koju su arhivsku građu ovi istoričari čitali - kaže Nikolić.

REAGOVANJE UDRUŽENJA SRPSKIH ČETNIKA
KOMUNISTI KROJE ISTORIJU

PREDSEDNIK Udruženja srpskih četnika Željko Jovanović dostavio je "Novostima" saopštenje u kome negira sve navode "dvadeset partizanskih istoričara" koji se protive rehabilitaciji Draže Mihailovića. Izdvajamo pojedine: - Kao mudar strateg đeneral je čekao da kucne čas ustanka, štiteći tim srpski narod od nemačke odmazde sto za jednoga. Partizani su to kršili, da bi što više Srba stradalo.
- Jedini četnici saradnici okupatora bili su četnici Koste Pećanca. Pavle Đurišić nije bio komandant crnogorskih četnika, već komandant limsko-sandžačkih četničkih odreda. Đorđije Lašić je bio crnogorski četnički komandant. - Ako je Draža bio saradnik okupatora zašto je dobio "Medalju časti"? I zašto je tražio pomoć u oružju i opremi od Engleza a ne od Nemaca?
- Što se tiče suđenja Čiči, ono je sramota za sav srpski rod. Proces nije bio legalan a Draža je bio drogiran. Nije bio ratni zločinac, već heroj.