Država treba da uradi strategiju razvoja zdravstvenog turizma, donese novi zakon o banjama, ali i da se investira u njihov razvoj, kazao je sekretar Udruženja banja Srbije Vladan Vešković.

Sekretar Vešković je za Tanjug rekao da bi novi zakon uveo red, pa bi se znalo ko, koliko i kome plaća za korišćenje prirodnog, lekovitog izvora, koji bi, istovremeno, bili i strogo zastićeni.

Vešković je kazao da bi zakonom bio osnovan i Banjski savet - stručno telo sastavljeno od predstavnika nadležnog ministarstva, Udruženja banje i predstavnika medicinske struke.

Banjski savet bi takođe izdavao neophodne sertifikate i vodio računa da banje generalno napreduju kako treba, dodao je on.

Po Veškoviću, zakon se ne bi bavio privatizacijom banja niti bi ga interesovalo ko je vlasnik banje, već bi je samo štitio.

Vešković je podsetio da su do sada uspešno privatizovane četiri banje - Prolom banja, Lukovska, Brestovačka i Atomska banja Gornja Trepča.

Sve ostale banje su državne ustanove koje su pod ingerencijom države, koja se, po mišljenju Veškovića, "i nije baš pokazala kao dobar vlasnik."

Vešković je objasnio da država preko Fonda za zdravstveno osiguranja omogućava besplatnu rehabilitaciju u polovini banjskih postelja, dok je ostala polovina na slobodnom tržištu.

''Država znači, uslovno rečceno, finansira 50 posto kapaciteta, a raspolaže sa 100 posto kapitala, što nije baš u redu, pa onda te specijalne bolnice nemaju definisan položaj'',kazao je Vešković.