Često smo svedoci da se više osoba žali na glavobolju, bol u želucu, krsnom delu kičme ili nekom drugom mestu. I svima, bez razlike, nudi se ista paleta lekova protiv bolova. A onda, bol umine i na njega se zaboravi. Kada se ponovo javi ponavlja se ista priča, a da se vrlo često ne zaviri u dubinu problema i istraži najskriveniji uzrok koji do njega dovodi. Međutim, osteopatskim pristupom moguće je otkriti i najtananije uzroke svake vrste bola i poremećaja u organizmu, jer se pacijent analizira u celosti u "pogledu kompletnog fizičkog zdravlja i njegovih psihoemocionalnih odrednica".

Šta ovaj pristup podrazumeva i o kakvoj grani medicine je reč, objašnjava Dragan Anđelković D.O. (doktor osteopatije) koji se za ovo zvanje školovao i dugi niz godina radio u Italiji. S obzirom na to da je Ministarstvo zdravlja Srbije priznalo ovu granu medicine kao vid lečenja, sada vodi Centar za osteopatsku edukaciju u Beogradu.

- Osteopatija je manuelna, komplementarna i integrativna grana medicine, koja se bavi, grubo rečeno, "nameštanjem" zglobova i unutrašnjih organa. Zapravo je reč o izuzetno suptilnim pokretima ruku koji uspostavljaju balans celokupnog organizma. Koren vodi iz grčke reči osteo, što znači kost, i pathia, odnosno patnja, koja se odnosi na psihofizičko stanje organizma. Lečenje se usmerava na takozvani "trougao zdravlja" u koji spada telo u celini, psihoemocionalna komponenta i biohemijski aspekt koji obuhvata ishranu i vazduh koji udišemo. Ovaj pristup je apsolutno u skladu sa definicijom Svetske zdravstvene organizacije koja podvlači da je zdravlje stanje potpunog fizičkog, mentalnog, duševnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i iznemoglosti.

* Kako se ponaosob tretiraju segmenti "trougla zdravlja"?

- Fizičko telo podrazumeva nameštanje zglobova i unutrašnjih organa, što je u neku ruku mnogo lakše od dovođenja u red psihoemocionalne komponente koja je najteža. Radom na psihoemocionalnoj komponenti neophodno je razotkriti traume iz najranijeg detinjstva, za koje je potvrđeno da utiču na naše fizičko stanje kasnije tokom života. Kada se one razotkriju mnogo je lakše dovesti osobu do izlečenja uz preporuku određenog načina ishrane kao neophodnog korektiva, ako se pokaže da je ona uzrok određenih zdravstvenih tegoba.

* Zbog čega se oboleli najčešće javljaju?

- Najviše se javljaju zbog bolova u kičmi i leđima prouzrokovanih nepravilnim držanjem tela, koje je naročito izraženo prilikom sedenja. Neko će reći da to može da se sredi metodom hiroprakse koja podrazumeva vraćanje bilo kog pomerenog zgloba ili pršljena u fiziološki položaj, što je tačno. Međutim, osteopatija, osim primene ove metode, ide još korak dalje i terapijski tretira okolne segmente, odnosno unutrašnje organe koje takođe treba dovesti u ravnotežu da bi bolovi i drugi zdravstveni problemi nestali. U zavisnosti od tegoba primenjuje se visceralna ili kranijalna osteopatija.

* Šta ove vidove osteopatije karakteriše?

- Visceralna osteopatija obuhvata manuelne tretmane unutrašnjih organa, odnosno "nameštanje" želuca, bešike, debelog creva, bubrega, jetre, ileocekalne valvule, odnosno mišićnog mehanizma smeštenog na spoju tankog i debelog creva u donjem delu abdomena. Kranijalna osteopatija takođe podrazumeva suptilne i lagane dodire, ali po fascijama, odnosno opnama glave, i potpuno je neinvazivnog karktera. Bavi se traumama nastalim od incidenata, kao i emocionalnim traumama, a pokazala se veoma efikasnom u pedijatriji, naročito kod beba radi eliminisanja porodičnih trauma. Suptilnim pritiscima se, zapravo, teži dovođenju nervnog sistema u harmoniju. Laganim dodirima se deluje na kraniospinalnu tečnost, odnosno likvor, koji kruži po membranama glave i spušta se u kičmenu moždinu. Kraniospinalna tečnost, inače, može biti pritešnjena u kičmenom stubu zbog raznih trauma, a može i zbog opšte nervne napetosti. Ovom terapijom može da se uspostavi normalan protok likvora, a koštane strukture dovedu u pravilan položaj.

POGUBNOST "ZABORAVLjENIH" STRAHOVA

Razotkrivanje psihoemocionalne komponente i otklanjanje strahova koji datiraju iz najranijeg detinjstva vrlo je važno za sveukupno zdravlje. Bol u želucu, primera radi, može biti zbog "nesvarenih" emocija od ranije. Nepravilno disanje može da se javi zbog podsvesnih strahova koje nosimo još iz detinjstva, a koji često upravljaju našim životima. Zbog strahova se isto dešava i sa nadbubrežnim žlezdama i stvaranjem visokog adrenalina. Emocionalni strahovi kod žena posledice ostavljaju na materici i jajnicima. Emocionalne traume ostavljaju tragove od začeća do sedme godine, kada se formira karakter ličnosti, ali su naši pratioci kroz ceo život i ispoljavaju se kroz najrazličitija oboljenja - naglašava naš sagovornik.

PET EMOCIONALNIH RANA

Iz najranijeg detinjstva se nasleđuje pet emocionalnih rana, koje, ukoliko se ne otklone, mogu da prave ozbiljne probleme kasnije u porodici, poslu, sa decom, u društvu uopšte. Nasleđuju se od roditelja, a mogu da se ispolje u formi odbijanja, napuštanja, izdaje, ponižavanja i nepravde - kaže ovaj stručnjak.

* Odbijanje se vezuje za period začeća do prve godine, a ispoljava se kod osoba koje su iz nekog razloga bile neželjene ili je majka želela da prekine trudnoću. One nose masku begunca, nespremne su da se suoče sa većinom životnih situacija. Sklone su dijareama, aritmiji, alergijama, dijabetesu, ali i kanceru.

* Rana napuštanja formira se između prve i treće godine, kada je dete zaboravljano u obdaništu, kod kuće, ili mu se nije posvećivalo dovoljno pažnje. Taj osećaj napuštenosti ostaje ugrađen za ceo život. Takve osobe su sklone uvek da od sebe prave žrtvu, da bi na sebe skrenule pažnju. Oboljevaju od retkih bolesti.

* Prevara ili izdaja vezuje se za roditelja suprotnog pola koji emocije nije pružio na pravi način, već je više afektirao. Ima veze i sa nerešenim Edipovim kompleksom. Ova rana se javlja između četvrte i pete godine, a takve osobe u odraslom dobu postaju veliki biznismeni, ali i veliki lažovi, u koje nikada ne biste posumnjali. Njihova maska je kontrolor u državi. Pate od gastrointestinalnih tegoba.

* Ponižavanje doživljavaju žene a prenosi ih majka. Lako se prepoznaju po višku kilograma, a nose tesnu odeću iako znaju da će doživeti dodatno poniženje. Njihova maska je mazohista, dozvoljavaju da im se majka meša u ceo život, do krajnjih granica hoće da pomažu drugima, ne misleći na sebe. Imaju strah od slobode, trpe u bračnoj zajednici, preterano jedu... Sklone su kardiovaskularnim bolestima

* Rana nepravde nastaje između šeste i sedme godine, a prenosi je roditelj istog pola. Ove osobe su fizički privlačne, uspešne u svom poslu, teže perfekcionizmu. U mladosti izbegavaju intimne veze da se ne bi otkrila njihova nesavršenost. Sa majkom imaju hladan odnos. Kriju se iza maske krutosti, odnosno rigidnosti. Sklone su oboljevanju koštano-zglobnog sistema, odnosno degenerativnim bolestima.