Što više koristimo nove tehnologije, manje uživamo u životu - tako bi se ukratko mogao opisati zaključak studije Američke psihološke asocijacije. Digitalne tehnologije nam olakšavaju život, ali smo zbog njih iscrpljeni, dekoncentrisani i gubimo dodir sa sadašnjim trenutkom, upozoravaju naučnici, koji su u jednom restoranu sproveli eksperiment u kojem je učestvovalo 300 odraslih i studenata.

Učesnici su tokom večere zamoljeni da ostave telefon na stolu, uključen ili s vibracijom, dok je druga grupa utišala telefon i sklonila ga iz dometa. Posle jela, popunili su upitnik u vezi sa svojim osećanjima za vreme večere, dosadom, uživanjem, kao i o tome koliko su koristili telefon tokom obroka. Ustanovljeno je da su telefon više koristili ispitanici kojima je aparat bio lako dostupan, ali oni su i manje uživali u obroku, imali su više poteškoća da budu fokusirani na sadašnji trenutak. Isti nalaz je i među odraslima i među studentima, iako su naučnici očekivali da će to na akademce manje uticati, jer su oni gotovo rođeni s telefonom.

Kako kažu naučnici, decenije istraživanja su pokazale da na osećanje zadovoljstva životom najviše utiču pozitivne veze sa drugima, a moderna tehnologija nam lako "ukrade" specijalne trenutke sa prijateljima i porodicom. I zato, bar večerajte bez telefona.