Manji unos kalorija ima izraženije metaboličke učinke kod muškaraca, ustanovili su danski naučnici s Univerziteta u Kopenhagenu.

Ispitivano je 2.000 osoba sa prekomernom težinom i preddijabetesom. One su osam nedelja bile na dijeti sa smanjenim unosom kalorija.

Pokazalo se da su muškarci izgubili znatno više na telesnoj masi nego žene koje su bile na istom režimu prehrane. Uz to, kod muškaraca je zabeleženo izraženije smanjivanje rizika povezanih s dijabetesom.