DVE decenije posle još nerazjašnjene, tragične smrti poznate novinarke, nastala je predstava "O S(A)VESTI - Esej u pokretu o Dadi Vujasinović", kao autorski projekat Sanje Krsmanović Tasić: premijera je u ponedeljak, 7. aprila, na sceni Bitef teatra.

Ideja za ovaj umetnički poduhvat nastala je pre svega iz potrebe da se otrgnu od zaborava lik i delo novinarke Dade Vujasinović, prijateljice iz detinjstva autorke projekta. Namera je da se hrabra novinarka iz pozicije žrtve jednog sistema, uzdigne na mesto simbola slobode govora i ponudi kao uzor mladima, koji razočarani našim društveno-ekonomskim i političkim sistemom, napuštaju zemlju. Dada Vujasinović pisala je godinu dana pre smrti:

"Rat je postao estrada za one koji su umeli vešto da promovišu i unovče svoj licemerni, lažni patriotizam. Prošlo je neko vreme, dovoljno da počnu da se uobličavaju konture novih ofanziva. Počele su već da se obeležavaju godišnjice pojedinih bitaka i pobeda, upotpunjene, normalno, romansiranim momentima. Jedina sreća u nesreći moje, žrtvovane generacije, jeste u tome što nas kao svedoke ovog puta neće moći da lažu. Nećemo im dozvoliti ponovo da falsifikuju."

Koncept, režija i izvođenje autorsko su delo Sanje Krsmanović Tasić, video-rad, scenografija i dizajn programa uradila je Anastasija Tasić, muziku Aleksandra Đokić, a kostim Boris Čakširan. Istraživanje i saradnja na dramaturgiji deo su angažmana Aleksandre Vujasinović, Jelene Veljković i Maje Domonji.

Kao i svaki esej, navode učesnici projekta, i ovaj će sadržati fusnote koje će se prikazati na samom početku. One će se sastojati od fragmenata sećanja i podataka, kao i umetničkih intervencija, koji će kao delovi slagalice na kraju islikati život i rad Dade Vujasinović, vreme njenog odrastanja i stradanja, sa posebnim osvrtom na poslednje četiri godine njenog života. Inače, "esej u pokretu" je narativni scenski izraz, gde se kroz umetničke akcije pripovedaju istiniti događaji i pojave uz kritičko promišljanje njihovog nastanka i posledica.