JOŠ sredinom decembra prošle godine Nacionalni savet za kulturu pozvao je Ministarstvo kulture da zatraži od Ministarstva finansija da odustane od prinudne naplate dugovanja samostalnih umetnika, nastalih po osnovu doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje. Savet je predložio bezuslovan otpis dugovanja, jer umetnici ne snose odgovornost za njih. Kako Ministarstvo kulture nije preduzelo ništa, Ministarstvo finansija je započelo prinudnu naplatu putem blokade računa.

Ovo se navodi u saopštenju članova Saveta, koji podsećaju da je i skupštinski Odbor za kulturu i informisanje zatražio od Vlade da donese isti zaključak.

- Savet podseća Ministarstvo da ustanove kulture nisu jedini subjekti u kulturi i da nijedan roman nije napisan u ustanovi kulture, nijedno slikarsko delo nije nastalo u okviru ustanova kulture i nijednu poemu nije ispevao činovnik ustanove kulture na svom radnom mestu.

U saopštenju se napominje da se Ministarstvo kulture od svog konstituisanja u septembru redovno oglušuje o sugestije, ali i alarmantna upozorenja koja mu upućuju Nacionalni savet i Odbor za kulturu. Zbog toga se Savet obraća premijeru i prvom potpredsedniku Vlade s pozivom da upotrebe svoj uticaj i da nalože Ministarstvu kulture da u saradnji s Ministarstvom finansija hitno pronađu način da se obustavi prinudna naplata od samostalnih umetnika.